Kort om arbeidsgiver

Ved Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold er det ledig et år midlertidig  stilling som overlege fra 01.10.20  

Mikrobiologisk avdeling betjener rekvirenter i og utenfor sykehus i Vestfold og Telemark og utfører årlig cirka 690.000 analyser. Avdelingen har 6,5 legestillinger, herav to LIS, og er utdanningsinstitusjon for gruppe 1 i medisinsk mikrobiologi. Avdelingens leger deltar i lørdagsvaktturnus (minimum 4-delt). Overlegene deltar i tillegg i bakvaktordning for LIS

Overlegene har delegert ansvar for definerte fagområder og inngår i tverrfaglige fagteam sammen med fagansvarlig teknisk personell. Vi har et aktivt forskningsmiljø, samarbeider bredt med kliniske avdelinger, og legger til rette for aktiv deltagelse i lokale, nasjonale og internasjonale fagfora.

Vi søker lege som er spesialist i medisinsk mikrobiologi. Den som tilsettes må
beherske norsk skriftlig og muntlig, ha gode kommunikasjons-, formidlings- og
samarbeidsevner på tvers av profesjoner, og kunne arbeide selvstendig og med
høyt tempo. 

Kvalifikasjoner

  • Spesialist i Medisinsk mikrobiologi
  • Den som tilsettes må beherske norsk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutførelse

Personlige egenskaper

  • Gode kommunikasjons-, formidlings- og samarbeidsevner på tvers av profesjoner
  • Kunne arbeide selvstendig med høyt tempo
  • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Bodil Tidemand Ruud
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 33343372
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF - Mikrobiologisk avdeling - fellesressurs, 
Halfdan Wilhelmsens vei 17
3116 Tønsberg