Kort om arbeidsgiver
Drammen, Nedre Eiker og Svelvik ble ved nyttår 2020 slått sammen til nye Drammen kommune med i overkant av 100 000 innbyggere, og ble med det landets 7. største kommune. Drammen kommune har i dag 82 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre. Da en av våre fastleger ønsker å trappe ned, blir det en ledig deleliste - fastlegehjemmel tilknyttet Konnerud legesenter AS.
  
Ved legesenteret er det tre fastlegehjemler og en LIS1-lege. Legesenteret ble etablert i 1983 og har romslige lokaler i en trivelig bydel. Legesenteret har moderne utstyr, erfarne og stabile helsesekretærer og et godt arbeidsmiljø. Senteret drives som et DA, benytter CGM journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Det er god tilflyt av pasienter til senteret.

Varighet av deleliste er til 1.januar 2022. Etter dette vil hjemmelen i sin helhet tilfalle overtagende lege. I deleperioden deles kontor med avtroppende lege. Fastlegehjemmelen har i dag 1584 pasienter på listen og et listetak på 1600. Det totale pasientantallet ved legesenteret er ca. 5000. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås egen avtale med de andre legene ved legesentret før inntreden i gruppepraksisen.
  
For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
  
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver
 • Med hjemmelen følger det plikt til deltakelse i interkommunal legevakt. Man kan pålegges inntil 7,5 timer per uke kommunal stilling i henhold til rammeavtalen ASA 4310.  
 • Hjemmelen er per i dag ikke tillagt kommunale oppgaver
 
Kvalifikasjoner
 • Spesialisering i allmennmedisin - ferdig eller påbegynt
 • Erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God evne til samarbeid og kommunikasjon
 • Gode norskkunnskaper og god samfunnskunnskap/-forståelse
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Spennende oppgaver i en kommune i utvikling
 • Robust og velfungerende legevakt 
Ønsket tiltredelse etter avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tord Haflan
Tittel: Fastlege
Telefon: 414 70 310
Navn: Madli Indseth
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 481 00 078
Søknad
Søknad merkes: Ref.nr. 4246334227
Arbeidssted
Konnerud legesenter
Torsbergveien 8
3032 DRAMMEN