Kort om arbeidsgiver


Sykehuset i Vestfold har sørge-for-ansvar for hele Vestfolds befolkning, ca. 230.000 innbyggere. Medisinsk klinikk disponerer ca. 150 senger og består organisatorisk av medisinsk avdeling, nevrologisk avdeling og barn- og ungdomsavdeling. Medisinsk avdeling er seksjonert til alle indremedisinske fagområder.
Medisinsk avdeling har et travelt akuttmottak med et bredt spekter av indremedisinske problemstillinger. Det er seksjonerte sengeposter og poliklinikker i alle fag, hvor LIS 2/3 deltar aktivt. Avdelingen har systematisk simuleringstrening, og vi har flere forskningsaktive miljøer. Den avtalte arbeidsplanen for LIS 2/3 har faste fordypningsdager.
I henhold til ny spesialitetsstruktur utlyses 6 faste stillinger for LIS 2/3. Alle forløp tilrettelegges til å oppfylle læringsmål i aktuell spesialitet og sykehuset har avtaler innenfor det regionale helseforetaket som sikrer dette:
 
Akutt- og mottaksmedisin (AMM): 2 faste stillinger. Fremtidige leger med fast tilknytning til akuttsenteret er en viktig del av satsingen på den nye spesialiteten ved Sykehuset i Vestfold. LIS i AMM vil ta del i videreutviklingen av det akuttmedisinske tjenestetilbudet i nytt akuttsenter som står klart om et år. Fra høsten 2020 har akuttsenteret to overleger i full stilling. Fagansvarlig: Gustav Siqueland.

Blodsykdommer: 1 fast stilling. Seksjonen har 4 overleger og 2 LIS 2/3. Sykehuset i Vestfold har ansvaret for lymfombehandlingen i vårt opptaksområde, slik at det er tilstrekkelig med 3 måneders onkologisk sideutdannelse på regionssenter for å oppfylle onkologiske læringsmål i spesialiteten. Fagansvarlig: Emil Nyquist.

Fordøyelsessykdommer: 1 fast stilling. Seksjonen har 9 overleger og 4 LIS 2/3. Fagansvarlig: Istvan Pregun.

Geriatri: 1 fast stilling. Seksjonen har 4 overleger og 2 LIS 2/3. Geriatrisk seksjon har også ansvar for ortogeriatrisk enhet i samarbeid med ortopedisk avdeling. Fagansvarlig: Dyveke Gleditsch.

Lungesykdommer: 1 fast stilling. Seksjonen har 8 overleger og 4 LIS 2/3. Fagansvarlig: Hanne Skanke.
 
Som LIS 2/3 vil du få gode muligheter til å utvikle bred indremedisinsk kompetanse hos oss. Det er systematisk rotasjonspraksis til nødvendige seksjoner for å oppfylle læringsmål i egen spesialitet, og du får i vaktarbeidet erfaring med et bredt spekter av medisinske pasienter. I tillegg til vakttjeneste i akuttsenteret har medisinsk overvåkingsenhet egen vaktlinje som bemannes etter kompetanse og erfaring. Alle LIS 2/3 i medisinsk avdeling deltar i en av vaktlinjene.
Vi søker etter deg som passer inn i vårt gode arbeidsmiljø. Du er en person som ønsker å delta i videreutvikling av egen arbeidsplass og som gjerne er forskningsinteressert.

 Vi ber om at du spesifiserer hvilken stilling du søker på. Vi gjør oppmerksom på at det ved en eventuell intern tilsetting kan det bli ledig vikariat i avdelingen som kan tilbys. Et vikariat vil være tilknyttet generell indremedisin uten tilhørighet til fast fagområde/seksjon og tjeneste vil være rettet mot læringsaktiviteter for å oppfylle læringsmål i Felles Indremedisinsk Modul (FIM2).

 Vi vil kun vurdere søknader med minst 2 oppgitte referanser. 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege og gjennomført spesialisering del 1, eller tilsvarende godkjent tjeneste
 • Arbeid som lege etter gjennomført LIS 1-tjeneste 
 • Relevant indremedisinsk erfaring 
 • Behersker norsk språk skriftlig og muntlig på et nivå som sikrer forsvarlig yrkesutøvelse
 • Meget god kunnskap om og innsikt i norsk helsevesen

Personlige egenskaper

 • Motiveres av å forbedre helsetjenester.
 • Motiveres av god kommunikasjon både med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper.
 • Håndtere høyt arbeidstempo.
 • Kan arbeide både selvstendig og tverrfaglig i team.
 • Er ansvarsbevisst, beslutningsdyktig og fleksibel.

Vi tilbyr

 • Fortløpende oppstart fra september
 • God oppfølging og veiledning
 • Allsidig tjeneste med oppfyllelse av læringsmål for spesialiteten
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Pliktig medlemskap i pensjonsordning             

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Vidar Ruddox
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 33342000
Navn: Susanne Monica Prøsch
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91890093
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold - Medisinsk klinikk, Indremedisinsk avdeling A og B
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg