Kort om arbeidsgiver

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere.

Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. To av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum. Døgnseksjonen består av to team med til sammen 18 behandlingssenger, i tillegg en brukerstyrt plass. Seksjonen har to overlegestillinger, to LIS stillinger og tre psykologspesialiststillinger.

Vi søker nå en faglig dyktig og engasjert overlege, spesialist i psykiatri til 100 % fast stilling, som ønsker å ta del i det pågående utviklingsarbeidet i vår døgnseksjon Konnerud. 

Ønsket oppstart 01.02.2021.   

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling av inneliggende pasienter
 • Vurdering av henvisninger
 • Veiledning av leger i spesialisering, øvrige medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Bidra aktivt til fagutvikling og kvalitetsforbedring i egen seksjon, men også i avdelingen som helhet
 • Inngår i 12 delt hjemmevaktordning for overlegene i Drammen DPS
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov

Kvalifikasjoner

  Spesialist i psykiatri med bred og relevant klinisk erfaring innen fagfeltet 

Personlige egenskaper

 • God samarbeidsevne, fleksibilitet og arbeidskapasitet
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt
 • Det forutsettes grunnleggende IT kunnskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse i en av landets største klinikker innen fagfeltet psykisk helsevern og TSB
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomster
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Birgit Kruska Bjerke
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 415 99 675
Navn: Gjermund Solli
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 32 88 83 02
Hjemmeside
Arbeidssted
Drammen DPS Døgnseksjonen Konnerud
Thorsbergveien 20
3032 Drammen