Kort om arbeidsgiver
I Helsevernenheten, Etat for helsetjenester er det ledig stilling som assisterende kommuneoverlege.
Helsevernenheten består av fagavdelingene Miljørettet helsevern, Kommuneoverlegen, Smittevernkontoret, Senter for migrasjonshelse og Frisklivs- og mestringssenteret.
Helsevernenheten har 1 årsverk kommuneoverlege og 5,4 årsverk assisterende kommuneoverleger. Det er i tillegg 1 årsverk smittevernoverlege.

Det lyses ut en 100 % stilling som assisterende kommuneoverlege ledig fra 01.04.2020.


Arbeidsoppgaver
 • Kommuneoverlegene ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om folkehelsearbeid, Helsepersonelloven, Psykisk helsevernloven mfl. Dette innebærer i hovedsak medisinsk faglig rådgivning til ulike etater og tjenester i kommunen, folkehelsearbeid på tvers av byrådsavdelingene, bistand til smittevernoverlegen i smittevernarbeid og setteforeskriving m.m. Det er utarbeidet arbeidsbeskrivelse.
 • Det er innført samfunnsmedisinsk beredskapsvakt utenom arbeidstiden. Deltakelse i denne vaktordningen inngår i stillingen.
 • Oppgavene fordeles mellom legene.

Kvalifikasjoner
 • Det kreves autorisasjon som lege, fortrinnsvis spesialist i samfunnsmedsin, men andre spesialiteter vurderes også.
 • Fordel med kjennskap til kommunal forvaltning og kommunehelsetjenesten
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig med god språkforståelse

Personlige egenskaper
 • Du er engasjert, positiv og har god evne til å samarbeide med andre
 • Du arbeider selvstendig og tar initiativ
 • Du trives med utviklingsoppgaver og innovasjon
 • Du er systematisk, fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Gode muligheter for faglig utvikling i et dynamisk og dyktig fagfellesskap
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- låne- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Helsevernenheten
Kontaktperson
Navn: Tore-André Gram-Knutsen
Tittel: Leder
Telefon: 53 03 09 44 / 450 38 373
E-post: Tore-Andre.Gram-Knutsen@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Solheimsgaten 9
5058 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image