Kort om arbeidsgiver

100 % fast stilling for LIS3 (B-gren) i bryst- og endokrin kirurgi, nyopprettet stilling som er ledig fra 1.10.20

Bryst-/endokrinkirurgisk seksjon har fem overlegestillinger, to LIS3 stillinger, samt en LIS2 stilling og 20% NTNU-stilling. Seksjonen er en universitetsavdeling med regionsenterfunksjon for cancer tyroidea og binyrekirurgi, samt metastasekirurgi for malignt melanom i lymfeknuteregioner. Seksjonen driver også utstrakt diagnostikk av tyroideaknuter med ultralyd. St. Olavs hospital har brystdiagnostisk senter for Trøndelag, og behandler om lag 300 nye brystkreft-tilfeller i året. Som det eneste sykehus i Norge tilbys brystkreftpasienter intraoperativ stråling.


Seksjonen har bidratt til forskning innen arvelig brystkreft, molekylær karakterisering av brystkreftvev koblet opp mot epidemiologi og MR-forskning på brystkreft.
Seksjonen har om lag 800 operasjoner i året og ca 5000 polikliniske konsultasjoner.
Seksjonen tilbyr en komplett utdanning i spesialiteten bryst-/endokrin kirurgi i et godt fagmiljø med trivelige kolleger.
LIS3 legen skal delta i gjeldende seksjonsvakt (bakvakt) ved seksjonen.

 

Kirurgisk klinikk har arbeidssteder både i Trondheim og Orkdal. Per i dag er all bryst- og endokrinkirurgi lagt til St. Olavs Trondheim.

Kirurgisk klinikk består av seks seksjoner som utfører utredning og behandling av sykdommer som krever kirurgi. Klinikken tilbyr undersøkelse, behandling og pleie foruten bryst- og endokrinkirurgi også innen urologi, karkirurgi, plastikkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, barnekirurgi og den hardt skadde pasienten.

Vennligst oppgi to referanser i søknaden, og legg ved relevant dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver som beskrevet i utdanningsprogram for spesialistutdanning i bryst- og endokrinkirurgi
 • Om nødvendig må den som tilsettes delta i undervisningen av medisinske studenter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført del 1 av spesialistutdanningen (LIS1) 
 • Må ha erfaring i fra bryst- og endokrinkirurgi som LIS2
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig på et høyt nivå, tilsvarende C1 på Bergenstesten

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Evne og vilje til tverrfaglig samhandling, siden både brystkreftbehandlingen og behandlingen av thyroideacancer er multidisiplinær
 • Må bidra til et godt arbeidsmiljø og lagfølelse innad på seksjonen

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, gjennom medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Trivelige, engasjerte og faglig dyktige kollegaer
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling som kirurg 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Torbjørn Dahl
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 72 82 80 24
Navn: Anne Irene Hagen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 72 82 96 02
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim