Kort om arbeidsgiver
Enhet for helsetjenester omfatter fastlegeordningen, privatpraktiserende fysioterapeuter, legevakta, avdeling legetjenester, avdeling sosialmedisin, avdeling dagrehabilitering og mestring.

Vi søker nå etter kommuneoverlege til nyopprettet 100 % stilling i enhet for Helsetjenester.  


Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgivning i enheten.
 • 20 % av stillingen er tilknyttet kommuneoverlegen 
 • Samarbeid med fastlegene
 • Oppfølging  av ALIS, veiledere og supervisører
 • Delta i saksbehandling, planarbeid og kvalitetsutvikling
 • Mulighet for legevakter

Kvalifikasjoner
Formelle krav:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialitet innen allmennmedisin og/eller samfunnsmedisin
 • Flere års erfaring som fastlege og påbegynt spesialisering kan kompensere for oppnådd spesialitet
Vi ønsker at du har:
 • Erfaring som fastlege fra privat allmennpraksis
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til gjeldende lov- og avtaleverk 

Personlige egenskaper:
 • Evne til å jobbe strukturert og langsiktig
 • Evner til å jobbe godt selvstendig og i samarbeid med andre tjenester og fagpersoner 
 • Tydelig, besluttsom, tillitsvekkende og ha gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse

Vi tilbyr:
 • Stillingen inngår i kommuneoverlegegruppen
 • En interessant stilling som gir mulighet for personlige og faglige utfordringer
 • Lønn etter gjeldende avtaler
 • Stillingen kvalifiserer som tellende for spesialisering i samfunnsmedisin
 • Tiltredelse etter avtale

Annet: 
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om. 
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktperson
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 928 19 494
Arbeidssted
Søndre Tollbodgt. 7
9008 TROMSØ