Kort om arbeidsgiver

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF. DPS Østre Agder gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse, i Østre del av Agderfylket, samt til deres pårørende. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.

DPS Østre Agder har tre allmenn psykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team (AAT), et FACT team for behandling av psykoselidelser og et FACT team for behandling av nysyke. DPSA har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

DPS Østre Agder har et stort fagmiljø med mange overleger, psykologspesialister,
psykologer og sykepleiere. Avdelingen tilrettelegger for psykologers
utdanningsløp fram til ferdig utdannet psykologspesialist og er et
utdanningssted for leger i spesialisering. Medarbeiderne oppmuntres til
fagutvikling, kompetanseheving og forskning.  

FACT er et spesialisert team som arbeider med langtidssyke med diagnose eller mistanke om diagnose innen psykose-/schizofrenispekteret samt alvorlige stemningslidelser med psykosesymptomer. Teamet er flerfaglig sammensatt, arbeider ambulant og stort sett i pasientens hjem eller andre steder der pasienten oppholder seg, i Østre Agder.

Det er nå ledig 100 % fast stilling som overlege/psykiater ved vårt FACT Team

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og pasientbehandling
 • Veiledning av teammedarbeidere, leger i spesialisering og eventuelt andre faggrupper
 • Samarbeid med fastleger og andre eksterne samarbeidspartnere som tjenesteapparatet i kommunen
 • Flerfaglig samarbeid internt i teamet og DPS Aust-Agder
 • Vedtaksansvarlig for pasienter på tvunget psykisk helsevern 
 • Deltaker i avdelingens vurderingsteam
 • Inngå i klinikkens vaktordning ved behov

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri eller snart ferdig med spesialisering
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med DPS Østre Agders behov
 • Er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere god kunnskap i skriftlig og muntlig norsk
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet og gode faglige kunnskaper
 • Godt kjent med psykisk helsevernloven 
 • Ønskelig også at søker har en recoveryorientert tilnærming i møte med pasient
 • Førerkort for personbil 

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Erfaring fra arbeid med akutt psykiatri er en fordel
 • Søker må være fleksibel og handlingsorientert
 • Være trygg i og kunne håndtere psykiske og fysiske utfordringer

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Fordypning og videreutdanning for individuell faglig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Ukentlige møter med alle legene i DPS
 • Vi tilbyr mulighet for deltakelse i aktivt forskningsmiljø
 • 4 mnd studiepermisjon hvert 5.år for legespesialister
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2% pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Niclas Halvorsen
Tittel: Konstituert enhetsleder/overlege
Telefon: 452 01 202
Navn: Morten Laukvik
Tittel: Teamleder
Telefon: 916 17 243
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Østre Agder, FACT team, Arendal
Rykeneveien 106
4824 Bjorbekk