Kort om arbeidsgiver

Seksjon BUP Oslo Nord, enhet Nordre Aker har fått tilført ekstra midler og søker nå etter spesialist i barne- og ungdomspsykiatri med bred generalisterfaring.

BUP Oslo Nord er en av fem seksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF. Seksjon BUP Oslo Nord består av enhetene BUP Bjerke, BUP Nordre Aker, BUP Sagene og Enhet Ambulante tjenester. Poliklinikken ligger øverst i Nydalen med flotte lokaler og god tilgjengelighet.

Opptaksområdet har en total barnebefolkning på ca. 25 000 barn. Seksjonen gir tilbud om bredspektret utredning, diagnostisering og behandling for barn og unge fra 0-18 år. Det er flere spesialteam bl.a. for familieterapi, sped- og småbarn (0-3 år), dialektisk atferdsterapi-team (DBT) mot selvskadingsproblematikk, spiseforstyrrelser, nevropsykiatri, OCD, tidlig psykose og traumer. Vi ønsker oss en medarbeider som har ønske og interesse for å arbeide med blant annet behandling av spiseforstyrrelser, og/eller har interesse for
nevropsykiatriske tilstander i tillegg til bred generalisterfaring.

Seksjonen har 57 ansatte i et hektisk og godt miljø. Seksjonen har en stor legegruppe, samt mange spesialister for øvrig. Alle relevante profesjoner er representert. Det er syv kontorfaglige stillinger som gir god leder- og behandlerstøtte.

Enhet BUP Nordre Aker består av: 1 klinisk barnevernspedagog, 2 spesialister i klinisk pedagogikk, 2 psykologspesialister, 6 psykologer, 3 overleger inkludert denne stillingen, og 1 lege i spesialisering, samt enhetslederstilling (psykologspesialist).

Synes du dette virker interessant? Da ser vi frem til å motta din søknad!
Politiattest, ikke eldre enn 3 mnd, må forelegges ved ansettelse. Vi forutsetter at søkere behersker norsk språk både muntlig og skriftlig. Det bes om at 2 referansepersoner oppgis ved eventuelt intervju.

Tiltredelse så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling innenfor spesialisthelsetjeneste psykisk helse barn og unge
 • Mulighet for deltakelse i matriseteam(spesialteam)
 • Samarbeid med førstelinjehelsetjeneste, skoler og bydel
 • Søker må være positiv til veiledningsansvar overfor studenter og LIS-lege

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri 
 • Bred generalisterfaring fra poliklinisk arbeid 

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har interesse for fagutvikling og engasjement for utvikling av egen arbeidsplass
 • Du arbeider selvstendig, strukturert og målrettet
 • Du har evne til å skape trivsel i en travel arbeidshverdag
 • Du har gode ferdigheter i organisering av eget arbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Stimulerende og godt arbeidsmiljø
 • Mulighet til påvirkning og utvikling av enhet og seksjon
 • Lønn etter avtale

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
 • Tilleggsutdanning

Språk

 • Svensk
 • Dansk
 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Kontaktpersoner
Navn: Ella Poppe
Tittel: Seksjonsleder/Overlege
Telefon: 24093600
Navn: Marianne Garte
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 24093600
E-post: uxgarm@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Gjerdrums vei 21
0484 Oslo