Kort om arbeidsgiver
Lege i spesialisering psykiatri – ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Klinikk for psykisk helse og rus
 
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er det ledig et vikariat for LIS3, spesialisering i psykiatri

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.
 
Voksenpsykiatrisk avdeling inngår i Klinikk psykisk helse og rus sammen med BUP Vest, Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen og Senter for psykofarmakologi. I tillegg til klinisk virksomhet har avdelingen forskningsaktivitet i samarbeid med bla UiO.
 
Avdelingen er godkjent for alle 5 år av spesialistutdanningen i psykiatri etter gammel ordning, og dekker hele LIS 3 utdanningen etter ny ordning.
 
Det er ledig et 4 måneders vikariat ved Spesialisert poliklinikk f.o.m 01.09.20, med mulighet for forlengelse.
 
Enheten er organisert i tverrfaglig team.
 
Stillingene inngår i 13 delt vaktturnus på døgnenhetene med tilstedevakt.


Kvalifikasjoner
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Turnus/LIS 1
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Positivt engasjement og god arbeidskapasitet
 • Norsk autorisasjon
 • Grunnleggende datakunnskaper

Vi tilbyr
 • Godkjent 5-årig utdanningsprogram for leger i spesialistutdanning i psykiatri
 • Ukentlig klinisk veiledning
 • Omfattende teoretisk utdanningsprogram
 • Internt undervisningsopplegg innen ulike fordypningsområder
 • Lønn som LIS lege
 

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Kari Helene Winger
Tittel: Ass.avdelingssjef/medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 22 02 98 00
Navn: Wenche Tveit
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO