Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter 2 overleger. 1 overlege på ARA Follo døgn og 1 overlege på ARA Follo poliklinikk.

Avdeling rus og avhengighet (ARA) tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Vi er en avdeling i utvikling og endring. Vår visjon er helhetlig, enhetlig og integrert behandling av våre pasienter. Avdelingen ønsker å stimulere til forskning og har etablert sitt eget forsknings- og fagutviklingsutvalg. 

 
ARA Follo består av 2 seksjoner. Begge seksjonene har 1 overlege og 1 LIS stilling.  Poliklinikken tilbyr utredning og behandling av pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk. Døgnseksjonen består av 2 enheter. Avrusningsenheten gir tilbud om avrusning av alkohol, vanedannende medikamenter og illegale rusmidler. ROP enheten tilbyr behandling for pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse. Felles for de 2 seksjonene er en tverrfaglig sammensetning av personalet i tråd med TSB.

Både poliklinikken og døgnseksjonen er beliggende i Ski sentrum, med kort avstand fra togstasjonen. Vi har god kompetanse på utredning og behandling, og har et tett tverrfaglig samarbeid. Vi har god struktur for å drøfte saker internt og har tett samarbeid med førstelinjetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten.

 
ARA ble i 2019 godkjent for utdanning av LIS. Det er totalt 9 overleger og 9 LIS stillinger i ARA (avdeling rus og avhengighet) Vi ønsker å videreutvikle et legefaglig miljø i vår avdeling og i Folloregion. Vi har derfor forventninger om et tett samarbeid mellom overlegene på poliklinikk og døgn for å bidra til utviklingen av et solid legefaglig miljø.

Vi søker nå etter overleger som har lyst til å jobbe sammen med oss i dette spennende fagfeltet, og som kan være bidragsyter i å videreutvikle tjenestene på tvers av de 2 seksjonene.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglige oppgaver knyttet til inntak, oppfølging og utskrivning av pasienter. Dette omfatter blant annet somatisk kartlegging/utredning, medisinering samt bistand med i medisinskfaglige spørsmål overfor de andre behandlerne.
 • Somatisk kartlegging/utredning i samarbeid med fastlege
 • Bidra til kvalitetssikring av forsvarlig LAR (herunder vurdering av medikament, poliklinisk opptrapping, dosejustering)
 • Aktiv bidragsyter i utvikling av seksjonene 
 • Veiledning av leger i spesialiseringsforløp (LIS)
 • Veiledning og rådgivning i medisinskfaglig spørsmål overfor interne og  eksterne samarbeidspartnere 

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Erfaring fra fagfeltet rus og psykisk helse
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Evnen til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
 • Teamarbeider 
 • Du må ha evnen og vilje til å jobbe tverrfaglig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende jobb innen et fagfelt i stadig endring
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Stor påvirkningskraft på egen arbeidshverdag og fleksibilitet
 • Mulighet til å bidra for videreutvikling av tjenestetilbudet
 • Mulighet for å drive forskningsarbeid og utviklingsprosjekter
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdstilbud 
 • Lønn etter overenskomst i AHUS
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Saara Rian
Tittel: Seksjonsleder Døgn
Telefon: 90671728
Navn: Gro Helen Øiestad-Nordberg
Tittel: Seksjonsleder Poliklinikk
Telefon: 41445306
Hjemmeside
Arbeidssted
ARA Follo, Akershus universitetssykehus HF
Åsenveien 4
1400 Ski