Kort om arbeidsgiver

100 % fast stilling som regional smittevernoverlege ledig fra 14. september 2020. 

Stillingen er organisatorisk plassert i Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) ved Smittevernsenteret, en seksjon i Avdeling for mikrobiologi og smittevern i Medisinsk klinikk.

KORSN har 2 smittevernoverleger, regional smittevernsykepleier, regional antibiotikafarmasøyt, tuberkulosekoordinator og helsesekretær. Ved Smittevernsenteret er det ytterligere 8 stillinger. Vi samarbeider om å løse oppgavene og har et godt arbeidsmiljø. KORSN er ett av 4 regionale kompetansesentre i smittevern, og vi bistår smittevernpersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, bidrar til økt kompetanse i smittevern og driver utadrettet virksomhet i hele landsdelen.
Gjeldende smittevernplan for Helse Nord er retningsgivende for smittevernarbeidet i regionen, og regional smittevernoverlege skal arbeide i henhold til planens anbefalinger.

Arbeidsoppgaver

 • Drive kompetanseheving, undervisning og være faglig rådgiver i smittevern i spesialist- og kommunehelsetjenesten i regionen
 • Være faglig rådgiver i smittevern for Helse Nords administrative ledelse
 • Ha et nært og godt samarbeid med smittevernpersonell ved regionens sykehus, øvrige regionale kompetansesentra i smittevern og Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
 • Medisinskfaglig ansvarlig for sykepleiertjenesten ved KORSN
 • Bistå sykehus i Helse Nord ved utbrudd av smittsom sykdom og i smitteoppsporinger
 • Delta i prosjekter og kampanjer når dette er aktuelt

Kvalifikasjoner

Formelle krav:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i medisinsk mikrobiologi, infeksjonsmedisin, annen relevant sykehusspesialitet eller allmennmedisin

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad (ph.d.)
 • Erfaring med smittevernarbeid og/eller kvalitetsarbeid
 • Relevant klinisk erfaring fra sykehus i Norge
 • Kompetanse/erfaring i prosjektledelse/prosjektarbeid
 • Undervisningserfaring
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode evner i kommunikasjon og samarbeid
 • God evne til å motivere andre og knytte kontakter
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • God evne til tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Det forutsettes god muntlig og skriftlig framstillings evne på norsk.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Annelin Lyshoel
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 77015615
E-post: annelin.lyshoel@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Regionalt senter for smittevern, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø