Kort om arbeidsgiver

Bærum DPS består av 4 poliklinikker og en døgnseksjon. Alle seksjonene har ansvar for utredning og
behandling av allmenne tilstander innen psykisk helse og avhengighet. I tillegg
har vi ulike spesialteam. Det er 15 overleger ansatt i Bærum DPS og dermed et
stort fagmiljø. Det er ukentlige legemøter med faglig innhold.

Vi utlyser fast 100 % stilling for overlege ved Ruspoliklinikken på Bærum DPS (poliklinikk 4. )Vi ønsker søkere som er spesialist i psykiatri og/eller
spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Lege i spesialisering som snarlig har
fullført sitt spesialiseringsløp i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri
er også velkommen til å søke. 

Du vil få behandlingsoppgaver fra både
tverrfaglig spesialisert rusbehandling inkludert LAR, og psykisk helsevern. Ruspoliklinikken
består av et faglig engasjert og tverrfaglig team, bestående av 17 behandlere,
inkl. psykiater og LIS. Vi har også
tilknyttet 2 IPS-jobbspesialister.  

Arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Diagnostisk utredning og behandling 
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter 
 • Ansvarlig for oppfølging/veiledning av LIS
 • Bidra i fagutvikling og undervisning 
 • Deltakelse i inntaksarbeid og vurderingssamtaler 

  Overleger må være innstilt på å kunne delta i Vestre Vikens eksisterende vaktordning, som for tiden innebærer hjemmevakt med utrykning i akutte situasjoner til døgnavdelinger ved DPS Asker og DPS Bærum, samt ARA Blakstad og ARA Bærum            

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri og/eller spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin
 • LIS med som snarlig har fullført sitt spesialiseringsløp i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri er velkommen til å søke 
 • Gode norskkunnskaper - muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig med rusfaglig kompetanse/erfaring

  Personlig egnethet vektlegges 

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner, både med kollegaer og pasienter        
 • er faglig oppdatert og utviklingsorientert
 • trives med å jobbe i tverrfaglig team, og ønsker å være med på utvikling av poliklinikkens tilbud
 • er god til å samarbeide, tenker helhetlig og motiverer andre  
 • er fleksibel og endringsvillig

 

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling gjennom arbeidsoppgaver og et godt og inkluderende fagmiljø
 • God opplæring av nyansatte, internundervisning, internveiledning, fagdager og individuell opplæring
 • Innflytelse på egen arbeidssituasjon og varierte arbeidsoppgaver
 • God mulighet for fordypning og kurs
 • Gode forsikringsordninger
 • Medlemskap i pensjonsordning 

Beliggenhet i Sandvika nær offentlig kommunikasjon (tog/buss)   

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Nathan Read
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 947 81 123
Hjemmeside
Arbeidssted
Bærum DPS Ruspoliklinikken
Rådmann Halmrasts vei 7
1337 Sandvika