Kort om arbeidsgiver

To stillinger for lege i spesialisering (LIS)

Ønsker du å jobbe med barn, ungdom og deres familier? Da kan en LIS-stilling i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering være noe for deg.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering ved sykehuset Østfold består av fem lokale poliklinikker og fire fylkesdekkene seksjoner.

Avdelingen har ansvar for det samlede barne- og ungdomspsykiatriske tilbudet i sykehuset Østfold. 

 

Stillingene er rotasjonsstillinger og en ansettelse medfører rotasjon til aktuelle seksjoner i avdelingen for å dekke læringsmål i henhold til individuell utdanningsplan.

Tellende praksis vil innebære minimum 2 år i lokal poliklinikk,  minimum ett år i døgnseksjon, minimum seks mnd i døgnseksjon med akuttfunksjon, seks mnd i pediatripraksis og ett år i voksenpsykiatrisk seksjon. Rekkefølge og rotasjonshastighet vil kunne variere med progresjon i LIS gjennomførte læringsmål .

De to utlyste stillingene har oppstart ved enten BUPP Moss eller BUPP Askim.  LIS vil i løpet av speialiseringsløpet rotere til andre seksjoner og lokasjoner i avdeling BUP/HABU.

BUPP Moss og BUPP Askim er barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og pasientene blir henvist fra primærhelsetjenesten og barnevernstjenesten. 

BUPP Moss har opptaksområde Moss, Våler, Råde og Vestby kommuner, og BUPP Askim har  opptaksområde Indre Østfold, Skiptvedt og Marker kommune. 

Praksis gir inntil tre år tellende tid i BUP poliklinikk.

 

 Stillingen ved BUPP Moss er ledig fra 1. januar 2021, stillingen ved BUPP Askim er ledig fra 1. desember 2020.

 

 Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli
offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter i henhold til pakkeforløp for barn og unge, faglige retningslinjer og gjeldende lovverk
 • Poliklinisk, ambulant og døgnbasert utredning og behandling 
 • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid ved seksjonen
 • Samarbeid med andre seksjoner i avdeling BUP
 • Samarbeid med kommunale tjenesteytere  
 • Samarbeid med kommunalt barnevern  og barnevernsinstitusjoner
 • LIS har selvstendig ansvar for å følge opp egen progresjon i læringsmål jf individuell utdanningsplan 

Kvalifikasjoner

 •  Norsk autorisasjon som lege 
 •  Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til gjeldende faglige retningslinjer og pakkeforløp for barn og unge 
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid i barne- og ungdomspsykiatri
 • Ønskelig med kjennskap til DIPS 

Personlige egenskaper

 • Interesse for å arbeide med barn og ungdom og deres familier og foresatte
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert 
 • Godt humør 

Vi tilbyr

 • En variert og allsidig  praksis
 • Ukentlig veiledning av spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Felles undervisning en gang per mnd for LIS i avdelingen 
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link tilo e-læringskurs: KLP på 1-2-3
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Ragnhild Tranøy
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 995 66 450
Navn: Hanne Reitan
Tittel: Overlege
Telefon: 911 51 519
Arbeidssted
Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering
Peer Gynts vei 84 A
1535 Moss