Kort om arbeidsgiver
Er du vår nye medarbeider?
Vi har fra 21.09.2020, ledig 100 % fast stilling som lege og ønsker deg med i vårt team.
 
I denne stillingen kan det være mulig å jobbe næringsdrivende eller som fastlønnet.
 
Vi søker lege med
- Norsk autorisasjon
- Fulført turnustjeneste / LIS 1
 
Du må ha 6- årig medisinstudie fra universitet med norsk autorisasjon som lege.
For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter.
Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en
samtale.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Vi ønsker at du:
Er faglig dyktig, positiv, serviceinnstilt, strukturert og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver.
Er en teamarbeider og lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes, i tillegg til å ha evne til å arbeide selvstendig.
 
Dine viktigste arbeidsoppgaver:
Fastlege for pasienter på listen.
Delta i rullering som øyeblikkelig hjelp lege ved sentret.
 
Hvis du er ALIS er dette en gylden mulighet til å gå inn i et senter med en erfarne spesialister i allmennmedisin.
 
Litt om oss:
Harstad kommune har 33 fastleger fordelt på 6 legesenter, 4 private og 2 kommunalt.
 
Den ledige hjemmelen er lokalisert til Kanebogen legesenter som holder til i Nessevn. 2 B, omlag 4 km fra Harstad sentrum og 1 km fra Kanebogen senter. Kanebogen legesenter er et veldrevet legesenter med godt utviklede rutiner/prosedyrer. 4 av de gjenværende legene er spesialister i allmennmedisin og vil kunne gi nødvendig veiledning til en ny kollega.
 
Listestørrelse pr 01.08.20: 800 (Kommunen har behov for å øke listekapasiteten).
 
Fastlegehjemlene kan pålegges kommunale oppgaver med inntil 7,5 timer pr uke. Nye leger vil om ønskelig kunne bli fritatt det
første året.
 
Legene skal delta i interkommunal legevakt sammen med Kvæfjord på hverdager kl 15.30 - 21.30 (beredskap 20.00 - 21.30) og i interkommunal legevakt sammen med Kvæfjord og Lødingen kommune på hverdager mellom kl. 20.00 - 08.00, samt lør-, søn-, helg og høytidsdager.
 
i Harstad kommune får du:
- Yter p.t. et ekstratilskudd på kr 145,80 og en øyeblikkelig hjelp godtgjørelse på kr 43,71 pr listeinnbygger pr. år.
- Gir utdanningsstøtte til leger under spesialisering i allmennmedisin (ALIS) - dekning av kursavgift og refusjon for tapt arbeidsfortjeneste for kurs- og veiledningsdager inntil kr 50 000 pr. år i 4 år.
- Påtar seg å skaffe vikar dersom leger som skal ha foreldrepermisjon eller ta "sykehusåret" i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin ikke selv kan skaffe vikar.
- Gir nye leger som ønsker det tilbud om tidsbegrensede fastlønnede ALIS-stillinger, slik at de kan få nødvendig kunnskap og erfaring med tanke på å bli selvstendig næringsdrivende.
- Har ansatt 3 fastlønnede legevaktleger som dekker 5 av 7 nattevakter (alle helger).
 
Annen informasjon:
Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.
 
For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.
Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.
 
Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Harstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Øyvind Arntzen
Tittel: Konstituert enhetsleder
Telefon: 90893586
E-post: Oyvind.Arntzen@harstad.kommune.no
Navn: Jonas Jan Holte
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 92208814
E-post: jonas.holte@harstad.kommune.no
Arbeidssted
Kanebogen Legesenter
Nesseveien 2 B
9411 HARSTAD