Kort om arbeidsgiver
Vi søker smittevernoverlege til Fagavdelingen, Pasientsikkerhet og forskning

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. Nå er vi på utkikk etter en ny kollega som deler våre verdier og vil bli med på laget. Vi har et kollegialt hyggelig miljø i et sykehus hvor pasientene trives.

Erfaringen fra covid 19 pandemien har tydeliggjort behovet for å øke ressursene til arbeid med smittevern i sykehuset. Vi utlyser derfor en nyopprettet stilling i 100% som smittevernoverlege tilknyttet Fagavdelingen. Stillingen rapporter til fagdirektør, og du vil samarbeide tett med hygienesykepleier og de ulike smittevernkontaktene i klinikkene. 

Du vil få et overordnet ansvar for at sykehuset har en smittevernplan, følger smittevernlovgivningen og utarbeider retningslinjer og prosedyrer i henhold til disse. Det påregnes normalt å bruke ca 60 % av stillingen til smittevernrelaterte oppgaver. I fortsettelsen av arbeidet med covid 19 pandemien må det påregnes at nær 100% av arbeidstiden er pandemirettet.

Arbeidsoppgaver knyttet til smittevern:
• Ha tett kontakt med det faglige smittevernmiljøet både regionalt og nasjonalt.
• Lede smittevernarbeidet ved LDS i tett samarbeid med hygienesykepleier.
• Utarbeide retningslinjer og prosedyrer for smittevern på LDS.
• Gi råd i smittevernspørsmål for hele sykehuset.
• Delta i praktisk smittevernarbeid som ved stikkskader, smitteoppsporing og vaksinasjon.
• Lede smitteteamet.
• Delta utvalg for smittevernutstyr.
• Delta i antibiotikateamet.
• Ha løpende kontakt med sentrale myndigheter som FHI, Helsedirektoratet og HSØ i smittevernsaker.
• Delta i regionalt smittevernarbeid, i samråd med hygienesykepleier og fagdirektør.
• Faglig tilknytning til det kliniske miljøet. Smittevernoverlegen vil arbeide inntil 40% klinisk, fortrinnsvis i infeksjonspoliklinikken. Faglig overordnet her er avdelingsoverlegen i medisinsk klinikk.

Krav til kvalifikasjoner:
• Spesialist i indremedisin med erfaring innen infeksjonsmedisin og mikrobiologi
• Erfaring fra arbeid med smittevern er ønskelig
• Ønskelig med forskningskompetanse
• Gode samarbeidsrelasjoner
• Evne til å lede i en krevende driftssituasjon
Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Jardar Brandsæter
Telefon: 916 68 866
Navn: Jan Petter Odden
Telefon: 930 37 023
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO