Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver:
Stillingen innebærer i hovedsak diagnostikk og behandling på legevakt. I tillegg kommer evt. sykebesøk og utrykning ved akutt, alvorlig sykdom eller skade. Veiledning/følgevakt for nye leger må også påberegnes. 
Kvalifikasjoner: 
  • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon.
  • Spesialist i allmennmedisin eller kompetanse til selvstendig legevaktsarbeid uten bakvakt.
  • Gjennomført legevaktskursene i akuttmedisin og vold og overgrep.
  • Gjennomført nødnettradiokurs
  • Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig.
  • Kjennskap til norsk lovverk
  • Politiattest av ny dato må fremlegges ved tilsettelse.
Personlig egenskaper:
Ved tilsetting legges det vekt på personlig egnethet, faglig dyktighet, gode kommunikasjons og samarbeidsevner, ansvarsbevissthet og fleksibilitet.
Lønns- og tilsettingsvilkår:
  • Lønn iht. avtale
  • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.
Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.
Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3. 

Søknad sendes:
Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune 74 21 71 00.
Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Namsos kommune
Kontaktperson
Navn: Cathrine Ørjasæter Forås
Tittel: avdelingsleder
Telefon: +47 91171326
E-post: cathrine-orjasaeter.foras@namsos.kommune.no
Arbeidssted
Pinavegen 14
7800 NAMSOS