Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel med en listelengde på 900 pasienter i gruppepraksis ved Landås legesenter, Nattlandsveien 89, 5094 Bergen

Veldrevet praksis med seks leger og organisert som AS. Det er tre helsesekretærer og en sykepleier i totalt 3,6 stilling. Godt kollegialt arbeidsmiljø og et sterkt faglig miljø der en av legene er spesialist i allmennmedisin, og flere av legene er i siste fase av spesialisering i allmennmedisin.

Store, flotte lokaler som inneholder syv legekontorer, resepsjon, to undersøkelsesrom, laboratorium, pauserom, venterom og garderobe med dusj. Infodoc Plenario med Norsk Helsenett. Vi har spirometri, EKG, INR, Hb, CRP, HbA1C, glukose, lpk m.m. Sentral beliggenhet med gode parkeringsmuligheter, godt kollektivtilbud og apotek, samt andre avtalespesialister i samme lokaler.

Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og ny kollega må derfor inngå kollegaavtale med de øvrige legene i praksisen før inntreden i gruppepraksisen. Betingelsene i forbindelse med oppstarten avtales med hjemmelsinnehaver i tråd med sentrale avtaler. 

Overtakelse etter nærmere avtale.


Arbeidsoppgaver
  • Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen med inntil 7,5 timer pr. uke.

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
  • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
  • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.

Personlige egenskaper
  • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr

Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune?

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist.
Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.

For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 

Dersom du starter i en 0-hjemmel gis det  listegaranti for basistilskudd på opptil 500 pasienter i inntil 2 år etter oppstart for å sikre økonomisk forutsigbarhet i en oppbyggingsfase.

Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Arne Bondø
Tittel: Fastlege
Telefon: 93038189
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55567891
Arbeidssted
Nattlandsveien 89
5094 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image