Kort om arbeidsgiver
Sørreisa kommune samarbeider med nabokommunen Dyrøy om legetjeneste på dagtid, Sørreisa kommune er vertskommune. Stillingene kan innebære tjeneste ved begge legekontor.

I stillingene inngår 22 - delt legevakt på veldrevet interkommunal legevakt på Finnsnes.

Legetjenesten har et ungt og energisk miljø. Kontoret er en kommunalt drevet 8-lege-praksis (derav 1 LIS- 1 lege). Totalt 7 hjelpepersonell (3,7 sykepleier og 3,3 legesekretær).

Flere leger er under spesialisering, to leger er spesialister i Allmennmedisin.

Fast avsatt tid til LIS-3-veiledning med allmennlegespesialist, i tillegg til ad hoc-veiledning og månedlig felleskonsultasjon med veileder.

Tjenesten er veldrevet og bruker Infodoc journalsystem

Stillingen vil inneha en del offentlig arbeid. Dette kan endres etter behov. Listetak settes ut fra andel offentlige oppgaver.

Fast avsatt tid til papirarbeid / admin hver uke. Mulighet for hjemmekontor.

Mulighet for valg av fast lønn eller privat praksis i kommunale lokaler.

Ved fast lønn: Fri med lønn ved kurs ifm. videre- og etterutdanning og etter nattevakt. Kommunen dekker utgifter ved poenggivende kurs. 4 mnd´er studiepermisjon med lønn hver 5-årsperiode (forutsetter ASA-spesialitet og minimum 40 % kommunal stilling).

Gode lønnsbetingelser med god lønn, eget spesialisttillegg og mulighet for bonus.

Kvalifikasjonskrav
Vi søker deg som:
  • Har norsk autorisasjon som allmennlege, fortrinnsvis spesialist i Allmennmedisin, eller deg som ønsker å starte i spesialisering som LIS 3.
  • Søkere med utenlandsk utdannelse må oppfylle de krav HELFO stiller for å gi refusjon for tjenesten.
  • Har førerkort klasse B
  • Har gode norskkunnskaper
  • Personlig egnethet vektlegges.
  • Har gode samarbeidsevne

Generell informasjon
Tilsetting skjer i henhold til lover, reglement og avtaleverk. Godkjent politiattest må legges fram før tiltredelse. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.  Det legges vekt på egnethet ved tilsetting. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig hvis ønskelig.

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Bodil Hansen, tlf. 41552420.

Avlønning i henhold til avtale. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista.

Søknad, CV og kopi av attester og vitnemål sendes elektronisk via lenke på denne siden "Søk stillingen" 

Søknadsfrist: 24. august
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sørreisa kommune
Kontaktperson
Navn: Bodil Hansen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 415 52 420
Arbeidssted
Dyrøy og Sørreisa legekontor
Dyrøytunet 3
9311 BRØSTADBOTN