Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 2 ALIS/fastlegestillinger ved Luster legekontor.
 
Stilling #1 med listestørrelse 600 samt 24% stilling ved somatisk sjukeheim, 4-5 arbeidsdager i uken kl.08’00-15’15 etter avtale, ledig fra 1/10-20.
 
Stilling #2 listestørrelse Ca, 700 – 750 etter nærmere avtale, ledig fra 1/9-2020.
 
Vaktforpliktelse 10 delt legevakt i med beredskap fra eget hjem og med utrykning etter behov. Leger som ikke innehar selvstendig vaktkompetanse etter norske regler vil  få dedikert bakvakt.  Me nyttar oss av legevikarar til legevakt i ferieperiodar. Dette gjer gode moglegheiter for fleksibel ferieplanlegging for dei faste legane.
 
Legen må ha godkjent norsk turnus eller tilsvarende (for at få refusjonsrett fra HELFO) samt norsk selvstendig autorisasjon på plass innen oppstart
 
Luster legekontor består av 8 fastleger og en turnuslege. Hvorav 1 er spesialist i nevrokirurgi, 5 er erfarne spesialister i allmennmedisin, mens alle øvrige er under spesialisering. Fin blanding av erfarne og yngre kolleger.

Legekontoret har i årevis hatt fokus på fagutvikling og internundervisning. Vi har et godt inkluderende og stabilt arbeids/ utdanningsmiljø med engasjerte kollegaer og «åpen dørs»-prinsipp for veiledning. Konsistent gode tilbakemeldinger på utdanningsmiljøet fra ALIS, LIS-leger samt medisinerstudenter. Legene har morgenmøte 30 min alle dager hvor vaktarbeidet og/eller interessante/problematiske kasus er tema. Hver torsdag er det smågruppe-undervisning for legene. Alle leger i spesialistudanning (LIS3) får tildelt veileder 4 timer/måned med fast veiledning samt ad hoc-veiledning v/behov (åpen-dørs-prinsipp på hele Legekontoret). Tjenesten er godkjent som tellende tjeneste i spesialisering. 4 ukers betalt kurs med lønn per år per lege.

Sykepleier betjener felles interkommunal legevaktsentral har god lokalkunnskap, så liten belastning på natt (typisk vekking <15-20% av vaktene). Sømløst samarbeid med erfarent ambulansepersonale som er kasernert i samme bygg som legevakten. Flerårige kommune-BEST samtreninger for leger/ambulanse. Godt samarbeid med pleie og omsorgstjenesten der vi og har 2 KAD(ØHD) senger med daglig visitt av lege.

I tillegg godt utstyrt legevaktbil som disponeres på vaktene. Fokus på trygg og kompetent legevakt. Tilbud om betalt kompetansebevis for utrykningskjøring for fastansatte leger.
 
Legekontoret er godt utstyrt. Eget rom for gynekologi, skadestue og ØNH. Godt utstyrt laboratorie med god kvalitet, ultralydapparat, EKG/ Spiro-/ Tympanometri/ Holter-EKG /24timers BT.
 
Ta gjerne kontakt om noe er uklart og del gjerne med gode kollegaer!
For ytterligere informasjon kontakt Fagutvikler Morten Larsen, mob: 46 66 89 73 mortenhojlund@yahoo.com eller pm.
 
Valgfrihet på fastlønn eller næringsdrift med driftstilskott i kommunal 0-løsning. Årslønn: 885.000(ikke-Spesialist) / 960.000(Spesialist) gjeld til og med 30/6-20 frem til nye årlige lønnsforhandlinger.
 
Søknad
Bruk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsen på vår hjemmeside: www.luster.kommune.no - ledige stillinger.
 
Søknadsfrist 1.09.2020.

Kontaktperson: Helsesjef/Kommuneoverlege Knut Cotta Schønberg 57 68 56 00 knut.cotta.schonberg@luster.kommune.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Luster kommune
Kontaktpersoner
Navn: Fagutvikler
Tittel: Morten Larsen
Telefon: 46 66 89 73
E-post: mortenhojlund@yahoo.com
Navn: Knut Cotta Schønberg
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 57 68 56 00
E-post: knut.cotta.schonberg@luster.kommune.no
Arbeidssted
Luster legekontor
Øyagata 4
6868 GAUPNE