Viktig lederjobb i Sykehuset Innlandet

Vi trenger deg på laget for å utvikle enda bedre
og fremtidsrettede tilbud for
pasientene i Innlandet

Sykehuset Innlandet er i endring mot det framtidige målbildet. Stillingen passer for deg som ønsker å være med på å lede Sykehuset Innlandet inn
i spennende og krevende endringsprosesser. 

Stillingen er fast stilling med tiltredelse etter avtale. Arbeidssted er Divisjon Gjøvik-Lillehammer. Noe reise må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Du skal bistå divisjonsdirektør i arbeidet med å lede og videreutvikle organisasjonen og tjenestetilbudet innenfor gitte rammer. Arbeidet vil skje i tett dialog med divisjonens ledergruppe og øvrige sentrale samarbeidspartnere.
 • Du vil ha en sentral rolle i faglig utviklingsarbeid og i arbeidet med å sørge for at det kliniske arbeidet driftes i tråd med lovverket og sentrale føringer.
 • Assisterende divisjonsdirektør er for tiden sammen med divisjonsdirektør medlem av ledergruppen til administrerende direktør, og skal bidra til helhetlig utvikling og samarbeid i Sykehuset Innlandet. Arbeidssted vil være Gjøvik og Lillehammer.

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis medisinsk embetseksamen. Kandidater med annen helsefaglig bakgrunn kan også søke.
 • Evne og vilje til å jobbe med endring og utvikling av en kompleks organisasjon som står i krevende omstillingsprosesser  
 • Relevant lederfaring med konkrete og dokumenterte resultater
 • God kjennskap til spesialisthelsetjenesten og sykehusdrift 
 • Ønskelig med lederutdanning og/eller ledererfaring fra større komplekse organisasjoner
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt 

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter en tydelig assisterende divisjonsdirektør, med faglig trygghet og gode analytiske evner. 
 • Rollen fordrer en trygg og tillitsskapende kommunikasjons- og samarbeidsform både internt og eksternt.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
   

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Kari Mette Vika
Tittel: Divisjonsdirektør
Telefon: 979 56 348
Navn: Øystein Høisveen
Tittel: HR-sjef
Telefon: 95459379
Arbeidssted
Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandviksgate 17
2609 Lillehammer