Kort om arbeidsgiver
N.K.S. Grefsenlia AS er en ideell virksomhet, bestående av tre avdelinger: Alderspsykiatri, Huntington og Mestringstiltaket. Vi er også et regionalt ressurssenter for Huntington sykdom.

Avdeling Alderspsykiatri ved Grefsenlia tilbyr på oppdrag fra Helse Sør Øst, 16 behandlingsplasser innen psykisk helsevern på spesialisthelsetjenestenivå. Behandlingsoppholdet er frivillig, og behandlingslengde differensieres etter behov der gjennomsnittlig behandlingstid er 3 måneder.

Grefsenlia har et sterkt tverrfaglig team bestående av psykiatere, somatisk lege, psykologer,
sosionom, spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut og
fysioterapeuter.

Vi søker psykiater i 80% - 100% stilling

Dine kvalifikasjoner og egenskaper
 • Interesse og engasjement for fagfeltet Alderspsykiatri
 • Evne til å ha et godt, tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper.
 • Personlig trygghet og god relasjonsbygger
 • Fortrinnsvis psykiater, men leger i sluttfasen av spesialisering i psykiatri kan søke
Ansvar og arbeidsoppgaver:
 • Utredning, vurdering og diagnostisering i samarbeid med tverrfaglig team
 • Forordning og rekvirering av psykofarmaka
 • Vurdere sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse
 • Opplæring og veiledning av andre faggrupper
 • Samarbeid med eksterne aktører
 
Vi tilbyr:
 • Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Mulighet til å påvirke den faglige retningen i arbeidet innenfor vår alderspsykiatriske avdeling
 • Gode rammer for kompetanseutvikling, utdanning og veiledning
 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Arbeidstid på dagtid, med mulighet for fleksitid.
 • Det er ikke vaktordning knyttet til stillingen.
 • Fleksibelt uttak av overlegepermisjon
Oppstart: snarest
For spørsmål eller en uforpliktende prat om stillingen, ta kontakt med Thomas Kongsvik, Rekrutterer på 92030784
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
N.K.S Grefsenlia AS
Alderspsykiatri
Kontaktperson
Navn: Thomas Kongsvik
Tittel: Rekrutterer
Telefon: 92030784
E-post: thomas.kongsvik@randstad.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Psykiater Grefsenlia
Send søknad på mail
Arbeidssted
Grefsenlia
Aschehougs vei 37
0587 OSLO