Kort om arbeidsgiver
Assisterende bydelsoverlege vil være organisert under bydelsoverlegen, i stab til assisterende direktør. I staben ligger også stillingen for folkehelserådgiver, konsulent innen miljørettet helsevern og konsulent innen analyse.

Stillingen er et vikariat i 12 mnd. i 50% stilling, med mulighet for forlengelse. Dager og tider kan tilpasses deg, og stillingen kan gjerne kombineres med  annet samfunnsmedisinsk arbeid, fastlegepraksis, eller annet klinisk  arbeid. 

Lønn etter avtale

Arbeidsoppgaver
 • Du vil være stedfortreder for bydelsoverlegen.
 • Du vil være medisinskfaglig rådgiver innad i bydelen og ut mot andre virksomheter i bydelen, og være med i strategiske beslutningsprosesser. Aktuelle områder er smittevern (nå spesielt Covid-19), beredskap, miljørettet helsevern, psykisk helse, fastlegeordningen, avtalefysioterapeutene og folkehelse.
 • Vi har stort fokus på fastlegeordningen og er opptatt av den unike betydningen fastlegeordningen har for befolkningen og folkehelsen. Vi arbeider med en plan for legetjenesten. Bydelen har behov for flere fastleger, og planlegger for å opprette et nytt legekontor/lokalmedisinsk senter. I stillingen vil det kunne bli et sentralt arbeidsområde.  
 • I dagens situasjon er det også ønskelig at du inngår i vaktordning som medisinsk bakvakt innenfor smitteoppsporing/smittevern. (pr telefon/video)
 • Arbeidsområdene avgjøres i samarbeid med bydelsoverlegen ut ifra kvalifikasjoner og interesseområder.
Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege
 • Spesialitet eller under spesialisering i samfunnsmedisin og/eller allmennmedisin
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge etter gjennomført LIS 1
 • Meget gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • God fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Initiativrik
 • Interesse og engasjement for samfunnsmedisin og folkehelse
 • Interesse for offentlig forvaltning
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og interesse for samhandling med samarbeidspartner
Vi tilbyr
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et hyggelig fagmiljø og tverrfaglig miljø
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Stovner
Kontaktperson
Navn: Trude Bakke
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 92042063
Arbeidssted
Bydelsadministrasjonen
Karl Fossums vei 30
0985 OSLO