Kort om arbeidsgiver
Avdeling for onkologi Ahus, har ledig vikariat for lege i spesialisering i onkologi.  

Vi er organisert som avdeling i medisinsk divisjon og har 15 overlegestillinger samt 5 leger i spesialisering. 3 av våre overleger har professor II-stillinger ved Universitetet i Oslo.

Avdelingens aktiviteter er hovedsakelig poliklinisk med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid og forskning. Vi jobber i 3 faggrupper: brystkreft og melanom, GI-cancer, og urologiske kreftsykdommer. Polikliniske konsultasjoner foregår på Nordbyhagen og Ski sykehus. I 2021 etableres det onkologiske senger i Nordbyhagen noe som vil føre til opprettelse av vaktlag for avdelingens leger.

Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen noe som gir mulighet for deltagelse. Avdelingens forskningsaktivitet omfatter både klinisk og basal forskning på colorektal kreft, brystkreft, prostatakreft, nyrekreft og malignt melanom. Vi inkluderer pasienter i kliniske studier som gir pasientene våre tilgang til nye, lovende kreftmedikamenter. 

Ahus er i planleggingsfasen for et nytt Kreftsenter som vil bestå av stråle- og somatikkbygget og forventes ferdig i løpet av 2027. 

Arbeidsoppgaver

Per i dag har vi poliklinisk virksomhet som er organisert i 3 faggrupper. Etter etablering av onkologiske senger vil LIS delta i postarbeid og vaktlag.  
Arbeidsoppgaver omfatter blant annet:

 • Klinisk arbeid i poliklinikk.
 • Delta i vaktordning.
 • Arbeide i tverrfaglige team.
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling.
 • Undervisningsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent turnustjeneste / LIS 1 eller tjeneste som etter gjeldende norsk regelverk kan legges til grunn for tilsetning i LIS-stilling i onkologi
 • Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper.
 • God skriftlig dokumentasjonsevne.       
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt.
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert.
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Evne til å jobbe effektivt samt ha oversikt over egne og delegerte oppgaver.
 • Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer, kan tilpasse og formidle kompleks informasjon til disse.
 • Behandler pasienter og pårørende profesjonelt, respektfullt og empatisk, møter mennesker i krise på en god måte.        

Vi tilbyr

 • Et givende arbeid med anledning til å utvikle seg personlig og faglig.
 • En avdeling i utvikling mot å bli et kreftsenter.
 • Trivelig og inspirerende arbeidsmiljø.
 • Mulighet for deltagelse i forskning.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av spesialistutdanningen.
 • Du vil få veileder og supervisjon i tråd med kravene til spesialistutdanning.              
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Stephanie Beate Geisler
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48045098
Hjemmeside
Arbeidssted
Onkologi leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen