Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Fylkesmannen i Oslo og Viken har ledig fast stilling (100%) som assisterende fylkeslege i helseavdelingen.

Helseavdelingen er organisert i 6 seksjoner fordelt på tre kontorsteder: Moss (hovedkontor), Drammen og Oslo. Det er 4 seksjoner for kommunehelsetjeneste som har ansvar for hvert sitt geografiske område, Østre Viken Sør (Moss), Østre Viken Nord (Moss), Vestre Viken (Drammen) og Oslo. I tillegg har vi en seksjon for spesialisthelsetjeneste (Oslo) og seksjon for fellesoppgaver og utvikling (Moss).

Den aktuelle stillingen tilhører den kommunale seksjonen med kontorplassering i Drammen. Seksjonen har et spesielt ansvar for oppgaver geografisk knyttet til kommuner i tidligere Buskerud, samt Jevnaker, Asker og Bærum.

Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker, samt å veilede og undervise helsepersonell. Dette krever en robust faggruppe, og de totalt ca. 100 ansatte utgjør en bred sammensetning av fagkompetanse.


Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglige vurderinger i tilsynssaker, rettighetssaker m.m
 • Behandle klager på vedtak om tvungen behandling etter psykisk helsevernloven § 4-4 a, jf § 4-4
 • Delta i stedlige tilsyn/systemrevisjoner
 • Veilede og undervise helsepersonell
I tillegg til oppgavene nevnt ovenfor vil andre oppgaver også måtte påregnes tillagt stillingen.


Kvalifikasjonskrav
 • Medisinsk embetseksamen
 • Lege som er spesialist i samfunnsmedisin, eller allmennmedisin. Lege med erfaring fra kommunehelsetjenesten kan også søke.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Bred klinisk erfaring
 • Viktige personlige egenskaper er integritet, fleksibilitet og evne til tverrfaglig samarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • For å innfri nasjonale krav om saksbehandlingstid, fordres det målrettet arbeid med god fremdrift og gjennomføringsevne, og at du raskt setter deg inn i nye arbeidsoppgaver
 • Interesse for- og god kunnskap om systemorientert arbeid
 • Gode IKT/digitale ferdigheter
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Personlig egnethet og fagteamets behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi kan tilby
Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid. God pensjonsordning med medlemskap i Statens pensjonskasse.

Fylkesmannen i Oslo og viken er registrert utdanningsinstitusjon for spesialisering i samfunnsmedisin.

Stillingen lønnes som assisterende fylkeslege i lønnsspennet 840 000 - 890 000 avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Prøvetiden er på 6 måneder.


Har du spørsmål?
Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med 
 • seksjonssjef Jenny-Marie Hjemgaard Wadosch på telefon: 32 26 68 71 eller
 • fylkeslege/avd.dir. Marianne Skjerven-Martinsen 32 26 68 51/913 84 968
   
Fylkesmann er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende Arbeidsliv).


Søknadsfrist
Søknadsfrist: 23. august 2020

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Kontaktpersoner
Navn: Jenny-Marie Hjemgaard Wadosch
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 32 26 68 71
Navn: Marianne Skjerven-Martinsen
Tittel: Fylkeslege
Telefon: 32 26 68 51 / 913 84 968
Arbeidssted
Grønland 32
3045 DRAMMEN