Kort om arbeidsgiver
Bydel Sagene er i vekst, og det er derfor behov for flere fastleger til bydelens innbyggere. 
Bydelen lyser ut to nullhjemler med ønske om at det etableres et nytt fastlegekontor i Bydel Sagene. 
Legesenteret skal driftes etter prinsipp om næringsdrift og legene vil være selvstendig næringsdrivende. Samarbeidet med bydelen vil være styrt av Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen. Det ønskes et tett samarbeid med bydelens øvrige helse – og omsorgstjenester. 

Bydel Sagene har ikke lokaler til disposisjon og søkere må selv orientere seg i markedet for å finne egnede lokaler i bydelen.  Det forutsettes at legesenteret utformes i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Bydelen ønsker at det i søknaden presenteres en plan for oppstart. Søkere som kan sannsynliggjøre rask etablering vil bli prioritert. 

Bydel Sagene satser på helhetlige og gode tjenester og er opptatt av brukermedvirkning og samhandling med innbyggerne. I bydelen ligger Iladalen, Sagene, Bjølsen, Sandaker og Torshov, og det bor rundt 44 000 innbyggere her. Vi ønsker å skape et trygt og godt lokalsamfunn med gode levekår for alle. 
Bydel Sagene kjennetegnes av gammel historie, et rikt kulturliv, en rekke parker og mange fine bomiljøer. 
Våre ledere og ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.
Bydelen har til sammen 35 fastlegehjemler fordelt på åtte legesentre. 
Fastlegekontorene har varierende størrelse. 
 
Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.
For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.


Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for opptil 1200 innbyggere per liste.
 • Fastleger kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, eller pålegges legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper. For tiden er det ikke knyttet offentlig legearbeid til hjemlene. Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten.
   
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin.
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus, eller LIS1 tjeneste med læringsmål.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin.
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege.
 • Interesse og erfaring fra sosialmedisinsk arbeid eller erfaring med brukere med store og sammensatte behov. 
 • Erfaring fra drift av egen virksomhet, spesielt erfaring fra drift av fastlegesenter eller tilsvarende, vil bli vektlagt.
 • Krav om politiattest
   
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter.
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap.
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene.
   
Vi tilbyr
Individuell fastlegeavtale etter fastlegeforskrift og rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Sagene
Kontaktperson
Navn: Barbro Monefeldt
Tittel: bydelsoverlege
Telefon: 468 24 896
E-post: barbro.monefeldt@bsa.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Bydel Sagene
0461 OSLO