Kort om arbeidsgiver
Klinikk psykisk helsevern for barn og unge sitt tilbod er hovudsakleg poliklinisk utgreiing og behandling av barn og unge med psykiske vanskar. I tillegg har klinikken døgnplassar for akutte og planlagde innleggingar og fleire spesialiserte team. Klinikken har stort fokus på fagutvikling og klinikknær forskning.  

Ved en av våre polikinkkker - BUP Fana,  er det ledig stilling som seksjonsleiar. 

Vedkomande som får tilbod om tilsetjing må leggje fram tilfredstillande politiattest jfr. Lov om helsepersonell §20A.

Arbeidsoppgåver

 • Seksjonsleiar vil ha det faglege, økonomiske ansvaret for poliklinikken og være overordnet alle tilsette i seksjonen. Seksjonsleiar inngår i klinikken sin leiargruppe og vil ha oppgåver ut over eigen seksjon. Seksjonsleiar vil ha ein viktig rolle i samhandling med klinikkens samarbeidspartnare. Seksjonsleiar rapporterer til klinikkdirektør.

Kvalifikasjonar

 • Ein søkjer etter ein person med leiarerfaring og kunnskap om barn og unge med psykiske vanskar.


Utdanningsnivå

 • Universitetsnivå: Psykologspesialist eller spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 
 • Psykolog/spesialist må ha norsk autorisasjon 

Personlege eigenskapar

 • Ønskjer ein person som har gode evner til god kommunikasjon og samarbeid. Personen må vere samlende, engasjerende og bidra til klinikkens utvikling.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Høgt fagleg nivå
 • Fagleg og personleg utvikling

Utdanningsretning

 • Psykologi
 • Medisin
 • Administrasjon/organisasjon/leiing

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, diplom-/ bachelorgrad
 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad
 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Helse Bergen
Kontaktpersoner
Navn: Liv Kleve
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 55 97 44 99
Navn: Bente Monstad
Tittel: Ass.klinikkdirektør
Telefon: 55 97 44 51
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern for barn og unge
Nesttun
5021 Nesttun
Søk på stillingen