Kort om arbeidsgiver
Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital er den eneste arbeidsmedisinske sykehusavdelingen i Helse Midt-Norge. Vi har et godt arbeidsmiljø og har en tverrfaglig tilnærming.  Ved avdelingen utføres arbeidsmedisinske pasientutredninger, arbeidsplassbesøk, fagbistand, forskning og undervisning. RAAO (regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet) i Helse Midt-Norge er organisert under avdelingen, og det er et nært samarbeid med senteret.  Avdelingen har også et senter for landbrukshelse under utvikling.  Avdelingen er tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Det medisinske fakultet ved NTNU.

Arbeidsoppgaver

* Deltakelse i avdelingens tverrfaglige polikliniske pasientutredninger og arbeidsmiljøvurderinger
* Deltakelse i undervisning av medisinstudenter og andre, samt i avdelingens løpende program for internundervisning
* Veiledning av leger i spesialisering i arbeidsmedisin, og eventuelt master- og PhD-kandidater.
* Deltakelse i og gjerne initiering av forskning
* Rådgivning til andre deler av helsetjenesten, arbeidslivet og myndighetene når det gjelder spørsmål om arbeid, miljø og helse

Kvalifikasjoner

* Vi søker lege med spesialitet i arbeidsmedisin og bred erfaring fra arbeidsmedisinsk virksomhet
* Gyldig norsk autorisasjon som lege og nødvendige attester må foreligge
* Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk er en forutsetning
* Erfaring fra forskning og gjerne formell forskningskompetanse
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

* Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening
* Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
* Mulighet for tilsetting i bistilling ved ISM, NTNU.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Siri Slåstad
Tittel: avd.sjef
Telefon: 97160047
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, Arbeidsmedisinsk avdeling
Harald Harådesgt. 14
7030 Trondheim
Søk på stillingen