Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgåver:
 • Kurativt legearbeid inkludert helsestasjonsarbeid
 • Pasientkonsultasjonar med listetak på 900
 • Vakter i interkommunal legevaktsordning. 10 delt vaktordning med vaktslutt kl 23:00
 • Samarbeid med andre faggrupper i kommunen si helseteneste
 
Kvalifikasjonar:
 • Norsk autorisasjon som lege. Fullført LIS1
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • Må ha førarkort og disponere eigen bil
 
Personlege eigenskapar:
 • Fleksibel og erfaring med å takle akutte situasjonar
 • Positiv innstilling og fagleg engasjement
 
Me tilbyr:
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Utfordrande og allsidige arbeidsoppgåver
 • Fastløn etter avtale og kvalifikasjonar
 • Kontortid frå 08:00 – 15:30
 • Avsett konsultasjonstid på 30 minutt per pasient, dette for å sikre tilstrekkeleg tid til skrivearbeid.
 • 4 veker permisjon med løn i året til fagleg utvikling og kompetanseheving
 • 2 x 5 dagar ekstra fri med løn per år til utdanning/kursing
 • Moglegheit for rettleiing til aktuelle søkjarar som ikkje har spesialisering i allmennmedisin
 • Allsidig pasientgruppe
Ved tilsetjing må politiattest leggast fram, ikkje eldre enn 3 månader.
 
Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetting.
 
Kommunen sitt administrasjonsspråk er nynorsk.

Attestar og vitnemål må leggast ved den elektronisk søknaden.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kviteseid kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Ruth Syrtveit Mikalsen
Tittel: Kommuneoverlege/Fastlege
Telefon: 35 06 82 50
E-post: anne.mikalsen@kviteseid.kommune.no
Navn: Lill Iren Djuve
Tittel: Einingsleiar helse
Telefon: 47 75 85 22
E-post: lill.iren.djuve@kviteseid.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kviteseidgata 13
3850 KVITESEID