Kort om arbeidsgiver
Fastlegeheimel Kremmergaarden legesenter ledig frå 01.01.21.
Arbeidsstad:
Kremmergaarden legesenter er eit kommunalt legesenter som held til i nye lokaler i Ålesund sentrum.
Senteret blei etablert i 2019 for å tilby mindre lister og gode villkår for stabil drift.
Det er i dag 10 fastlegeheimlar tilknytt senteret, med moglegheit for vekst.
Legesenteret har kommunalt tilsett hjelpepersonell, samt avdelingsleiar for legesenter drift. Journalsystem er CGM allmenn.
 
Om heimelen:
Ledig heimel har listetak på 1200 innbyggarar.   
Vilkår for overdraging vert avtalt med heimelshavar etter retningsliner frå Legeforeninga.  Legane ved senteret arbeidar privat på liste.
 
Det er i dag ingen kommunale oppgåver tillagt heimelen men etter avtale mellom lege og Ålesund kommune kan lege tilpliktast offentleg arbeid på inntil 20% stilling med minimum 6 mnd. varsel.
 
Til heimelen inngår deltaking i interkommunal legevaktsordning. 
Kvalifikasjonar
  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevne.  
  • Personlege eigenskapar for stillinga vil bli lagt stor vekt på.
  • God kunnskap om norsk lovverk.
  • Gode språkkunnskapar i norsk munnleg og skriftleg.  
  • Ynskjeleg med sjølvstendig vaktkompetanse.
  • Overtaking av fastlegeheimel føreset fremlegging av tilfredsstillande politi- og tuberkulinattest.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kremmergaarden Legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Marthe Weddegjerde
Tittel: Seniorkonsulent
Telefon: 986 49 389
Navn: Margareth Ulstein Vikenes
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 938 99 000
Navn: Per Løkkeborg
Tittel: Verksemdsleiar
Telefon: 948 65 846
Søknad
Søknad merkes: 4249159022
Arbeidssted
Ålesund kommune
Notenesgata 6
6002 ÅLESUND
Søk på stillingen