På grunn av gjennomføring av 12 mnd sykehuspraksis er det behov for vikar i egen praksis. Det er snarlig oppstart, og det er derfor behov for
rask avklaring og ansettelse av vikar i egen praksis. Egnet søkere kontaktes fortløpende. Tiltredelse 1. Sept, eller snarest etter.


Vilberg legesenter har 4-avtalehjemler, er privat driftet som DA. Det er 4 legesekretærer fordelt totalt på 300 % stilling. Veldrevet legesenter med nødvendig utstyr.
CGM/Winmed3, spirometri, EKG, 24T BT, småkirurgi og nødvendig utrustet lab. Listelengde på 1250 pasienter, og driftes med 4 kurative dager, mulighet for tilpasse til 5 kurative dager om ønskelig.
Ingen kommunale oppgaver er knyttet til stillingen, men kommunen kan pålegge 20% kommunal stilling. OBS. Det er avtalt et midlertidig vikariat på helsestasjon til og med uke 40. (Dette er vanlige helsekontroller 6 uker - 6 år) Det er knyttet legevaktsturnus til hjemmel, ca 3 vakter per 6 ukers turnus. Det er mulighet for flere vakter.

Vilberg Legesenter kan by på et inkluderende miljø med flat struktur og en god bland av yngre og eldre. Vi har internundervisning og ukentlig fredagskos.


Det er viktig at søker behersker norsk både skriftelig og muntlig.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Tom-Ole Løvås
Telefon: 45515118
E-post: tomolel@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vilberg Legesenter DA
Smed Hagens Veg 11
2080 EIDSVOLL