Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
Kongsberg interkommunale legevakt er en aktiv 24-timers legevakt, som er godt organisert og har stort fokus på faglig utvikling og kvalitet. Legevakten har også daglegevakt. Vi server kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg og Rollag. I tillegg har vi 4 kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser (KØH) for kommunene Kongsberg, Flesberg og Rollag. 
Vi søker nå medisinsk fagansvarlig lege i 20 % fast stilling.

Vi tilbyr
Vi tilbyr en spennende medisinsk fagansvarlig legestilling i et godt arbeidsmiljø med fokus på å gi befolkningen et faglig godt og trygt behandlingstilbud. Vi har tett samarbeid med distriktets fastleger, samt øvrige deler av kommunehelsetjenesten, sykehus og nødetatene.Lønn etter avtale.
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i offentlig pensjonsordning (KLP)
Innhold i stillingen
Som medisinsk fagansvarlig lege vil du ha følgende ansvar/arbeidsoppgaver:
 • Medisinsk fagansvar for legevakten
 • Saksbehandling (inklusive klagebehandling)
 • Videreutvikling av kvalitets- og utviklingsarbeid
 • Oppfølging av turnuskandidater og deres tjeneste i legevakten
 • Samarbeid med kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjeneste med fokus på legevaktens rolle i den akuttmedisinske kjede
Det er ikke knyttet personalansvar til denne stillingen.

Formelle kvalifikasjonskrav
Norsk autorisasjon som lege. 

Krav og ønsker til deg
Erfaring fra legevakt og kjennskap til kommunal virksomhet er ønskelig men ikke en forutstning. Det er ønskelig at søker er spesialist i allmennmedisin og at du har et ønske om å jobbe innen fagområdet legevaktsmedisin og utvikle dette.
I tillegg ønskes at du innehar følgende egenskaper:
 • Faglig beslutningsdyktighet
 • Sterke kommunikasjons- og samarbeidsevner, både overfor kollegaer og på systemnivå
 • Positiv innstilling til tverrfaglig samarbeid, like nye utfordringer, være løsningsorientert
 • Selvstendighet
 • I tillegg til norskkunnskaper ønskes tilfredsstillende kompetanse i engelsk muntlig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse.

Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.
I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse.

For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.
 
Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova.

Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Kongsberg kommune
Kontaktperson
Navn: Susanne Kjær
Tittel: Seksjonsleder, interkommunale legevakt
Telefon: 913 55 043
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Wergelands vei 3
3613 KONGSBERG