Kort om arbeidsgiver

Ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen gynekologisk-/fødeavdeling er det ledig 1 års vikariat for LIS 3 i gynekologi, med mulighet for forlengelse. 
Stillingen har oppstart høsten 2020, dato settes etter nærmere avtale. 

Sandnessjøen ligger midt på Helgelandskysten like ved fjellkjeden De syv søstre. Øyriket rundt Sandnessjøen er spektakulært, og gir rike muligheter for friluftsliv på fjell, vann og land. Byen er trafikknutepunkt for Ytre Helgeland og har gode transportmuligheter med lufthavn, hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane. Industri og oljevirksomhet utgjør en viktig del av byens sysselsetting. Kommunen har god barnehagedekning.

Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal de neste årene bygges ut til å bli hovedsykehus for hele Helgeland. Enheten har per i dag ca. 70 senger, fordelt på kirurgisk-, medisinsk-, føde-/gynekologisk- og rehabiliteringsavdeling.

Gynekologisk/fødeavdelingen er godkjent som utdanningsavdeling for lege i spesialisering. Fødeavdelingen har ca. 300 fødsler i året. Avdelingen samarbeider med store nasjonale sentra for å utvikle tilbudet innenfor gynekologi. Det er i dag tilsatt 4 gynekologer. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker første del av utdanningsløpet.

Arbeidsoppgaver

Operasjoner
Visitt på sengepost
Poliklinikk
Vakttjeneste
Veiledning av leger i spesialisering (LIS1)
Internundervisning for leger og annet helsepersonell

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege
Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
Det er ønskelig med bred erfaring i faget.
Søker må beherske norsk godt, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Kommuniserer og samarbeider godt med både pasienter og personale
Interesse for å arbeide på lokalsykehus

Vi tilbyr

Lønn etter avtale
Gunstig pensjonsordning i KLP

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Liv Einmo
Tittel: Seksjonsoverlege gyn.avd.
Telefon: 75079816
E-post: Liv.Einmo@Helgelandssykehuset.no
Navn: Rose Rølvåg
Tittel: Områdesjef kirurgi og akutt
Telefon: 75065201
E-post: Rose.Karin.Rolvag@Helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Kirurgiske leger, Helse Nord, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen