Kort om arbeidsgiver
Surnadal kommune søkjer ein utviklingsorientert og nyskapande kommuneoverlege som kan vere med å vidareutvikle kommunen sine helse- og omsorgstenester.
 
Stillinga er lagt til eininga Helse og familie og omfattar ansvar og arbeidsoppgåver som overordna myndigheit til ein kvar tid tillegg stillinga innan medisinskfagleg rådgjeving, miljørette helsevern, smittevern, folkehelse og sivil beredskap.
 
Kommuneoverlegen er medlem i kommunen si kriseleeing og i det psykososiale teamet.
 
I tillegg kan det vere rom for å utvide stillinga med kommunal legeteneste. Dersom det er ønskjeleg og du er spesialist i allmennmedisin, er det muleg å ta vakter ved den interkommunale legevaktordninga i Orkland kommune.
 
Stillinga sine ansvarsområde blir avtala nærare med einingsleiar for Helse og familie.
 
 
Utdanning og kvalifikasjonar
- offentleg godkjent lege med norsk autorisasjon
- påbegynt/fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin eller du må kunne starte med dette snarast etter tilsetting.
- god framstillingsevne på norsk, både muntleg og skriftleg
- du har interesse for og tek i bruk ulike digitale verkty i arbeidet
- det blir lagt vekt på personlege eigenskapar, m.a gode evner til kommunikasjon og samhandling
  
 
Vi tilbyr
Spanande utviklingsoppgåver i eit godt og tverrfagleg miljø. Vi har godt arbeidsmiljø og trivelege kollegaer. Det er rom for fagleg og personleg utvikling og vi legg til rette for spesialisering i samfunnsmedisin.
 
Lønn etter kvalifikasjonar/avtale.
 
Det blir kravd tilfredsstillande politiattest, den skal ikkje vere eldre enn 3 månader.
 
Søknad sender du på epost til: post@surnadal.kommune.no
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Surnadal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Gunhild Eidsli
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 971 74 856
E-post: gunhild.eidsli@surnadal.kommune.no
Navn: Gunn Inger Bredesen
Tittel: Einingsleiar
Telefon: 481 22 549
E-post: gunn.bredesen@surnadal.kommune.no
Arbeidssted
Helse og familie
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL
Søk på stillingen