Kort om arbeidsgiver
Bydelene i Oslo kommune har opprettet feberpoliklinikker i arbeidet med korona. Hensikten er å sørge for sikker undersøkelse av pasienter ved mistanke om koronasmitte. Bydel Stovner, Alna, Grorud og Bjerke har en felles feberpoliklinikk.

Det er nå behov for en medisinsk ansvarlig for feberpoliklinikken. Dette er en spennende rolle innenfor et viktig samfunnsmedisinsk tiltak mot spredning av koronaviruset. Som medisinsk ansvarlig jobber du både klinisk med direkte pasientkontakt og som leder / ansvarlig for forsvarlig og god drift av poliklinikk. Klinikken er bemannet av leger, sykepleiere og helsepersonell 

Fordelingen av dager og tider til de ulike oppgavene vil du selv avgjøre utifra hva som er best for feberpoliklinikken og deg. Du vil være representant i samarbeidsforum for feberpoliklinikkene i Oslo kommune, og i samarbeidsforum med bydelsoverlegene i de aktuelle bydelene.

Stillingen er midlertidig et år, men mulighet for forlengelse dersom tiltaket forlenges. Stillingen er knyttet til Bydel Stovner. Tiltredelse 01.09.20

Feberpoliklinikken er lokalisert på Kaldbakken. Feberpoliklinikkens oppgaver og ansvar kan endres etter direktiv fra byrådsavdelingen 

Lønn: lønnstrinn 69 eller 73 avhengig av spesialist i allmennmedisin
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Stovner
Feberpoliklinikk
Kontaktperson
Navn: Bjørn Haraldsen
Tittel: Assisterende Bydelsdirektør
Telefon: 92619227
Søknad
Søknad merkes: Medisinsk ansvarlig Feber
Arbeidssted
Groruddalen feberpoliklinikk
Nedre Kaldbakkvei 2a
0950 OSLO