Kort om arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF, Kirurgisk klinikk  har ledig fast stilling for lege i spesialisering med forløp mot karkirugi ved Avdeling leger.
Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen.
Klinikken har over 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell. Ved avd. leger har i dag 13 Leger i spesialisering i bløtdelsfagene.

Ved intern ansettelse i stillingen vil dette kunne generere ledighet for vikariat.

Ved vår avdeling tilbyr vi hele spesialistutdanningsløpet i generell kirurgi og store deler av spesialistutdanningsløpet i de andre fagene. Som ett ledd i spesialistutdanningen må det, for alle fag unntatt generell kirurgi, påregnes hospitering ved andre klinikker ved Nordlandssykehuset HF. For oppnåelse av enkelte læringsmål, for alle fag unntatt generell kirurgi,  er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet. Vi har per i dag samarbeidsavtale med UNN, St. Olavs og OUS. Tentativ plan for  gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen. 

Arbeidsoppgaver
 • Deltar i vaktordning etter gjeldende arbeidsplan.
 • Behandle og følge opp pasienter på alle omsorgsnivå, dvs. både polikliniske, dagkirurgiske og inneliggende pasienter.
 • Deltakelse i operativ virksomhet.
 • Bidra i veiledning av LIS1.
 • Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder i avdelingen (spesialist) som følger deg over tid. Du skal også delta i en veiledningsgruppe med LIS fra ulike spesialiteter. Denne vil møtes 5 - 6 ganger årlig og ha særlig fokus på temaer fra FKM og kommunikasjon med pasienter, pårørende og medarbeidere.
Stillingsinnehaveren kan bli pålagt fellesoppgaver i avdelingen / klinikken.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS del 1/ turnustjeneste
 • Det stilles krav til gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Ønskelig med kjennskap til lokale forhold
Vennligst oppgi 2 referanser

Personlige egenskaper
 • Du må være motivert
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Ha gode evner til kommunikasjon med pasienter og kollegaer blir vektlagt
 • Være ansvarlig og ha evnen til å arbeide selvstendig
Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kirurgisk klinikk
Kontaktperson
Navn: Bjørn Håvard Bendiksen Wold
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 402 21 077
E-post: Bjorn.Havard.Wold@nordlandssykehuset.no
Søknad
Søknad merkes: 4262108090
Arbeidssted
Parkveien 95
8007 BODØ
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image