Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel - vikariat
Hadsel kommune har ledig 3 stk fastlegehjemmel, vikariat, for selvstendig næringsdrivende lege. 
1. Ledig fra og med 16. juli 2020 til og med 21. april 2021. Arbeidssted er for tiden ved Melbu legekontor. 
2. Ledig fra og med 1. september 2020 til og med 15. september 2021. Arbeidssted er for tiden ved Stokmarknes legekontor. 
3. Ledig fra og med 7. september 2020 til og med 31. desember 2021. Arbeidssted er for tiden ved Stokmarknes legekontor. 
 
Om stillingene
Hadsel legetjeneste kan tilby et ungt, flott miljø med 12 leger og to turnusleger fordelt på to kontorer, samt et utekontor som er bemannet to ganger/mnd. Vi har kommuneoverlege i 40% stilling. Vi har konkurransedyktige avtaler for deg som selvstendig næringsdrivende lege. 
Vi tilbyr arbeid ved kommunalt kontor med 0-løsning, kommunen beholder basistilskudd og du betaler ikke leie for kontor 
og/eller personell. Alle inntekter/refusjoner tilfaller legen.
Arbeidsoppgavene er varierte med kurativt arbeid, kommunal legevakt og legevakt i interkommunalt legevaktsamarbeid. Det må påregnes inntil 20% kommunal stilling i tillegg til fastlegehjemmelen.
 
Krav til kompetanse
- Norsk autorisasjon (HPR-nr oppgis i søknaden)
- Oppfylt krav til minst to års veiledet tjeneste (norsk turnus eller tilsvarende)
- Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig framstillingsevne
- Før tilsetting må politiattest fremlegges
- Gode datakunnskaper
 
Ønskede kvalifikasjoner
- Spesialist i allmennmedisin eller erfaring fra allmennpraksis
- Interesse for kommunehelsetjeneste
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
- Evne til å bidra til utvikling og kvalitetsforbedring innen området
- Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges
- Løsningsorientert
 
Språkkunnskaper
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de 
nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 før evt. 
ansettelse.
 
Ansettelse
Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.
 
Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.  Politiattest skal ikke legges ved søknad, men 
fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3
 
Offentlighet
Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør 
Offentlighetslovens § 25.
 
Intervju
Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
 
Søknad sendes
Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. 
Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger"  
www.hadsel.kommune.no
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om 
du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
 
Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du 
ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad.
Bruk den e-postadresse og mobilnummer du er registrert med i kommunens personalsystem. Ved behov for hjelp, ta 
kontakt med personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse/mobilnummer.
Dersom du har behov for hjelp/veiledning i søknadsprosessen kan du kontakte oss på e-post til: 
personal@hadsel.kommune.no
 
Søknadsfrist    16.08.2020     

Du kan søke stillingene her.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hadsel kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hans Arne Jenssen
Tittel: Enhetsleder Helseavdelingen
Telefon: 76164230, mobil: 90230369
E-post: hans.arne.jenssen@hadsel.kommune.no
Navn: Ingebjørn Bleidvin 
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: mobil: 41434464
E-post: ingebjorn.bleidvin@hadsel.kommune.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Referanse:  906
Arbeidssted
Stokmarknes legekontor/Melbu legekontor
Markedsgata 21
8450 STOKMARKNES
Søk på stillingen