Kort om arbeidsgiver
Helse Nord RHF leter etter en medisinsk rådgiver til vår fagavdeling, i seksjon for somatikk og laboratoriefag.
 
Vi søker etter en dyktig medarbeider som kan jobbe selvstendig, er serviceinnstilt og som trives i et hektisk miljø. Arbeidet blir en kombinasjon av selvstendig oppgaveløsing og oppgaver utført i tett samarbeid med andre avdelinger i Helse Nord RHF og HF-ene i regionen. Den medisinske rådgiveren vil jobbe med medisinskfaglig rådgivning på regionnivå som skal understøtte det faglige tjenestetilbudet.

Arbeidsoppgaver
 • Særskilt ansvar for tildelte fagområder.
 • Bidra til samlet ivaretakelse av "sørge for"-ansvaret, herunder kapasitetsvurderinger/ tjenestedimensjonering, samt fag- og funksjonsdeling.
 • Bidra i arbeidet med å øke den faglige kvaliteten, pasientsikkerheten, og redusere variasjon innen behandlingstilbudene.
 • Bistå med medisinsk og helsefaglig kunnskapsgrunnlag til andre avdelinger i det regionale helseforetaket.
 • Delta i og lede ulike prosjekter.
 • Følge opp ulike fagråd.
 • Forberedelse og utforming av styresaker til styret i Helse Nord RHF. 
 • Løpende saksbehandling.  
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen.
 • Relevant arbeidserfaring med minimum tre års praktisk klinisk erfaring i spesialisthelsetjenesten.
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektledelse.
 • Forståelse for komplekse organisasjoner og beslutningsprosesser.
 • Erfaring fra analyse- eller utredningsarbeid knyttet til helsesektoren er en fordel.
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.  
Personlige egenskaper
 •  Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.
 •  Strukturert og systematisk i arbeidsformen.
 • Selvstendig og skriveglad.
 • Gode vurderingsevner, kvalitetsbevisst og leveringsdyktig.
 • Strategisk forståelse og evne til å se helhet. 
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende oppgaver hos en attraktiv arbeidsgiver med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger (KLP).
 Noe reisevirksomhet må påregnes.
 
Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke. Vi jobber også med å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.
Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger tungtveiende grunner til dette, jf. offl. §25 andre ledd.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Fagavdelingen, Seksjon for somatikk og laboratoriefag
Kontaktperson
Navn: Randi Midtgård Spørck
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 418 51 615
E-post: randi.sporck@helse-nord.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4264706883
Arbeidssted
Sjøgata 10
8006 BODØ