Deler av de spesialiserte tjenestene i Skien kommune er samlokalisert i Skien Helsehus.
Her er det totalt 78 sengeplasser, fordelt på
  • 7 lindrende senger
  • 21 rehabiliteringssenger
  • 32 rene korttids-senger
  • 9 senger avklaringsenhet med styrket tverrfaglig bemanning
  • 9 KAD/ øyeblikkelig hjelp-senger (interkommunalt)
6 leger har for tiden sitt fulltidsvirke i Skien Helsehus. ØH-sengene har tilknyttet et vaktteam med leger, med vaktordning i GAT.
Vi har et tett samarbeid med sykehuset Telemark med mulighet for hospitering og deltakelse på internundervisning. Tjenesten gir 2 år tellende for spesialiteten allmennmedisin
Pasienter som henvises til kommunenes spesialiserte tjenester har et økende behov for medisinskfaglig kompetanse og oppfølging. Skien kommune har derfor de siste årene vært i en prosess der legebemanningen gradvis er styrket.
Da to av våre leger har startet i ny jobb, søker vi nye kollegaer.
Vi søker etter engasjerte og fleksible leger, som ønsker å være med på den videre faglige utviklingen av Skien Helsehus.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Legetjenesten på Skien Helsehus
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Westli
Tittel: Leder
Telefon: 95802712
E-post: elisabeth.westli@skien.kommune.no
Navn: Marte Asprusten-Nilsen
Tittel: Med faglig ansvarlig
Telefon: 93661243
E-post: marte.asprusten-nilsen@skien.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Legetjenesten Skien Helsehus
Arbeidssted
Skien Helsehus
Ulefossveien 51
3730 SKIEN
Søk på stillingen