Det er ved onkologisk seksjon ved Avdeling for blod og kreftsykdommer ledig stilling som overlege i onkologi.

Onkologiseksjonen har ansvar for behandling av de fleste kreftformer hos voksne. Lungekreft og gynekologisk kreft behandles i samarbeid med lungeleger/gynekologer.

Hematologiseksjonen har ansvar for hematologiske sykdommer inklusive akutte leukemier og lymfomer. Et palliativt senter med 4 sengeplasser, poliklinikk og tilsyn til inneliggende er tilknyttet avdelingen.

Avdelingen har en egen seksjon for forskning og utvikling. Avdelingen har til sammen 16 onkologiske overlegestillinger og 10 stillinger for lege i spesialisering.  

Stillingen lyses også ut på nettsiden legejobber.no

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgåver

 • Klinisk arbeid i døgnpost og poliklinikk
 • Delta i avdelingens bakvaktsordning for onkologi
 • Arbeide i tverrfaglige team
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling 
 • Delta i avdelingens øvrige drift 
 • Bidra til utarbeidelse og oppdatering av avdelingens rutiner og prosedyrer 
 • Undervisningsoppgaver      
 • Veiledning og supervisjon av leger i spesialisering              

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialisering i onkologi
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt
 • God skriftlig dokumentasjon  

Personlege eigenskapar

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet  
 • Kommuniserer tydelig og forståelig overfor pasienter og kolleger
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt, godt miljø     
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp og delegerte oppgaver  
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges     
 • Punktlig og pålitelig     
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Motivasjon og engasjement til å bidra i faglig utvikling på et nasjonalt og internasjonalt nivå 

Vi tilbyr

 • En avdeling med alle typer onkologiske pasienter i et travelt, og spennende faglig miljø
 • Onkologisk seksjon har et nært samarbeid med hematologisk seksjon, noe vi ser på som en ubetinget fordel for begge parter
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En svært god pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Du kan bli veileder i tråd med kravene til spesialistutdanning
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger som blant annet bedriftsidrettslag                                         
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Bjørnar Gilje
Tittel: Overlege
Telefon: 51518106
Arbeidssted
Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger