Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Oslo Universitetssykehus består av fire seksjoner: 2 lokale poliklinikker, samt Ungdomsseksjonen og Barneseksjonen som begge har områdefunksjon for de fleste bydeler i Oslo. Enhet A i Barneseksjonen har nå ledig fast stilling for spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Barneseksjonen tilbyr behandling for barn mellom 4 og 14 år med alvorlig psykopatologi eller komplekse vansker som gir seg uttrykk i nedsatt funksjon på flere områder.

Enhet A har døgnrammer, fem dager i uken. Vi jobber etter en arenafleksibel modell, og legger vekt på å drive moderne, tverrfaglig og evidensbasert behandling. Vi samarbeider med en behandlingsstøttende institusjonsskole, Nordre Aker skole, avdeling Nydalen. Innen våre rammer har vi mulighet til å jobbe intensivt med barn og deres familier, benytte et bredt spekter av faglige ferdigheter, og god anledning til å iverksette de tiltak som vurderes nødvendig.

Overlegen har en sentral rolle både direkte i pasientsaker og i den overordnede faglige kvalitetssikringen av driften ved enheten.

Arbeidsoppgaver

 • Samarbeid i tverrfaglige team rundt hvert barn, med særskilt ansvar for å lede behandlingen (pasientansvar).  
 • Overordnet medisinsk ansvar, i samarbeid med øvrige leger i seksjonen.  
 • Samhandling både internt i sykehuset og med eksterne samarbeidspartnere (bydel, skole, og andre).
 • Deltagelse i avdelingens rullerende vaktordning (10-delt ordning med hjemmevakt).
 • Faglig ansvarlig for vedtak. Oppfølging av saker inn til kontrollkommisjonen, i samarbeid med psykologspesialist.  
 • Veiledning av LIS.
 • Delta i fagutvikling innenfor sykehusets retningslinjer og seksjonens målsetning.
 • Tilegne seg, anvende og bidra til oppdatert evidensbasert  praksis.

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege.
 • Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i psykiatri, fortrinnsvis barne- og ungdomspsykiatri. Leger som er nær godkjent spesialitet vil bli vurdert.
 • Søkere som har erfaring eller formell kompetanse innen områder som psykose, spiseforstyrrelser, nevroutredning, familie eller sammensatte problemstillinger vil stille særlig sterkt.

Personlige egenskaper

 • Faglig og personlig trygghet
 • Lekenhet og engasjement
 • Gode kliniske ferdigheter
 • Evne til å håndtere komplekse situasjoner  
 • Gode samarbeidsevner 
 • Strukturert  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr

 • En variert og mangefasettert stilling med gode muligheter til selv å forme sin rolle 
 • Spennende pasientsaker 
 • Et dynamisk og progressivt fagmiljø
 • Rom for faglig utvikling og fordypning
 • Et sosialt og godt arbeidsmiljø   
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Gøril Westborg Smiseth
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 93452273
E-post: goesmi@ous-hf.no
Navn: Anett Jørgensen
Tittel: Kst. seksjonsleder
Telefon: 92697699
E-post: anejoe@ous-hf.no
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Barneseksjonen, Enhet A
Gjerdrums vei 16
0484 Oslo
Søk på stillingen