Kort om arbeidsgiver

Har du lyst til å gjøre forskningskarriere innen patologifaget? Drømmer du om muligheten til å starte din egen forskningsgruppe?
Ved Avdeling for patologi OUS har du muligheten!

Det er ledig to faste kombinasjonsstillinger forsker og LIS – i patologi.
Oppstart 1. januar 2021

Avdelingen er landets største avdeling for patologi med 50 overleger og 20 LIS. Den er lokalisert på tre steder (Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet) i OUS og LIS roterer mellom disse tre sykehusene. Legene er organisert i åtte faggrupper.
Avdelingen er godkjent for 5 års utdanning innen patologi. Avdelingen har et meget stort og variert prøvemateriale og hadde samlet i 2018 64 230 histologiske prøver, 17 412 cytologiske prøver, 21 062 molekylærpatologiske analyser, 952 elektronmikroskopiske analyser og 347 obduksjoner

I tillegg har avdelingen en stor forskningsseksjon som er organisert i syv forskningsgrupper (totalt ca 70 personer) som integrerer universitets- og sykehusaktiviteter. Gruppene har forskningsaktiviteter innen kreft, immunologi, inflammasjon og nevrodegenerative sykdommer.
Forskningsaktiviteten har meget høy kvalitet og flere av gruppene har organisert og deltatt i store nasjonale satsninger som «Senter for fremragende forskning» og flere «Jebsen-sentere».  Avdelingen publiserer 120-150 vitenskapelige publikasjoner og utdanner mange doktorgradsstudenter hvert år.
Nylig ble det også bestemt at avdelingen skal være sentral i etablering av nettverk for presisjonsdiagnostikk i Norge og har fått en egen seksjon for utprøvende diagnostikk som fasiliterer klinisk og translasjonell forskning.

Dette er to nyopprettede stillinger hvor avdelingen ønsker å tilknytte seg forskertalenter som har et sterkt ønske om å gjøre forskningskarriere innenfor patologi-faget. Avdelingen ønsker å gi kandidatene muligheter til å etablere seg som forskere, for på sikt å kunne danne egne forskningsgrupper, samtidig som man fullfører spesialistutdanningen innen patologi.

Stillingene vil være 50 % / 50 % delt mellom forskning og diagnostikk.
I forskningsdelen av stillingen vil kandidaten bli tilknyttet en forskningsgruppe etter egen forskningskompetanse og etter avtale med avdelingen.
I diagnostikkdelen vil kandidaten gå inn i den generelle LIS-utdanningen ved avdelingen, med arbeidsoppgaver knyttet til alle avdelingens lokalisasjoner.

Det er en forutsetning at kandidaten ønsker å fullføre spesialistutdanningen i patologi.   
Kun søkere som leverer søknad elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

         

Arbeidsoppgaver

Forskning: Delta aktivt i en forskningsgruppe. Initiere egne forskningsprosjekter i samarbeid med gruppeleder. Søke eksterne midler til egne prosjekter med mål om å bygge opp egen forskningsgruppe. Spørsmål knyttet til forskningsdelen av stillingen kan rettes til Frode Jahnsen, f.l.jahnsen@medisin.uio.no
 
Diagnostikk: Legene som tilsettes vil ha som sine arbeidsoppgaver å delta i den daglige driften av avdelingen med makroskopisk beskjæring, obduksjon og mikroskopisk diagnostikk, inkludert vurdering av spesialundersøkelser som immunhistokjemi og molekylærgenetiske analyser, samt cytologisk prøvetaking av pasienter, avhengig av lokalisasjon.
 

Kvalifikasjoner

 • Lege med godkjent PhD grad.
 • Gjennomført post-doc vil være meritterende.
 • Sterk personlig motivasjon og ambisjoner for forskning.
 • Dokumentert høy kvalitet på tidligere forskningsaktivitet.
 • Gode bioinformatikk og/eller IKT kunnskaper er en fordel.
 • Erfaring fra patologi og /eller sterk interesse for patologifaget er en fordel.
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge. 

 
Utdanningsretning
Medisin
Laboratoriefag

Utdanningstittel:

Lege i spesialisering i patologi
 
Utdanningsnivå
Universitet  

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Lærevillig
 • Engasjert
 • Selvstendig
 • Effektiv
 • Ansvarsbevisst
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ingvild Victoria Koren Lobmaier
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91676929
Arbeidssted
Avdeling for patologi, Enhet for leger i spesialistutdanning
Ullernchausseen 64
0379 Oslo