Kort om arbeidsgiver

Har du lyst til å bli patolog?
Nå har du muligheten til å spesialisere deg ved landets største patologiavdeling.

Det er ledig 1 fast stilling og tre vikariater som LIS i patologi ved OUS fra 1. januar 2021.
Fast stilling som LIS ved OUS med oppstart 1.1.2021.
3 vikariater som LIS ved OUS med fra 1.1.2021-31.08.2021, med mulighet for forlengelse.

Avdelingen er landets største avdeling for patologi med 50 overleger og 20 LIS. Den er lokalisert på tre steder (Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet) i OUS og LIS roterer mellom disse tre sykehusene. Legene er organisert i åtte faggrupper.
I tillegg har avdelingen en stor forskningsseksjon som er organisert i syv forskningsgrupper (totalt ca 70 personer) som integrerer universitets- og sykehusaktiviteter. Gruppene har forskningsaktiviteter innen kreft, immunologi, inflammasjon og nevrodegenerative sykdommer.
Forskningsaktiviteten har meget høy kvalitet og flere av gruppene har organisert og deltatt i store nasjonale satsninger som «Senter for fremragende forskning» og flere «Jebsen-sentere».  Avdelingen publiserer 120-150 vitenskapelige publikasjoner og utdanner mange doktorgradsstudenter hvert år.
Nylig ble det også bestemt at avdelingen skal være sentral i etablering av nettverk for presisjonsdiagnostikk i Norge og har fått en egen seksjon for utprøvende diagnostikk som fasiliterer klinisk og translasjonell forskning.

Avdelingen er godkjent for 5 års utdanning innen patologi. Avdelingen har et meget stort og variert prøvemateriale og hadde samlet i 2018 64 230 histologiske prøver, 17 412 cytologiske prøver, 21 062 molekylærpatologiske analyser, 952 elektronmikroskopiske analyser og 347 obduksjoner.
Stillingene knyttes ikke opp til spesifikke faggrupper, men går inn i den generelle LIS-utdanningen ved avdelingen, med arbeidsoppgaver knyttet til alle avdelingens lokalisasjoner.

Vi søker ansvarsbevisste personer med interesse for patologifaget som har evnen til å jobbe sammen med andre, tilegne seg kunnskap, jobber målrettet og effektivt og er interessert i å drive med fagutvikling, kvalitetssikring og forskning.

For fast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste fordypningsperioder iht. foretakets rutiner. 

Da dette er utdanningsstillinger er det ønskelig at den som ansettes er interessert i å fullføre en spesialistutdanning innen patologi.
Kun søkere som leverer søknad elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Vennligst angi hvilken av stillingene du er interessert i.

         

Arbeidsoppgaver

Lege som tilsettes vil ha som sine arbeidsoppgaver å delta i den daglige driften av avdelingen med makroskopisk beskjæring, obduksjon og mikroskopisk diagnostikk, inkludert vurdering av spesialundersøkelser som immunhistokjemi og molekylærgenetiske analyser, samt cytologisk prøvetaking av pasienter, avhengig av lokalisasjon. Man må være innstilt på å bytte arbeidssted flere ganger i løpet av spesialiseringen.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.  
 • Erfaring fra patologi og/eller forskning er ønskelig.
 • Gode IKT kunnskaper er en fordel.  

 

Utdanningsretning

 • Medisin
 • Laboratoriefag
 • Utdanningstittel: Lege i spesialisering i patologi 

 

Utdanningsnivå

 Universitet
 
Språk

Søkeren må beherske norsk, svensk eller dansk språk muntlig og skriftlig.
Søkere som ikke oppfyller dette kriteriet vil ikke bli vurdert til stillingen.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Effektiv
 • Ansvarsbevisst
 • Lærevillig
 • Engasjert
 • Gode kommunikasjonsevner
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ingvild Victoria Koren Lobmaier
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91676929
Arbeidssted
Avdeling for patologi, Enhet for leger i spesialistutdanning
Ullernchauseen 64
0379 Oslo