Kort om arbeidsgiver
Er du vår nye overlege? Ønsker du deg nye utfordringer i en seksjon med dyktige kolleger, godt arbeidsmiljø og spennende faglige utfordringer? En av våre to dyktige overleger går over i ny stilling utenfor sykehuset, og vi søker derfor hennes etterfølger. Seksjon for psykose ligger i Porsgrunn. Seksjonen er en åpen sengepost som gir tilbud til pasienter med kjent psykoselidelse, og vi har også utredningsansvar for pasienter med debuterende psykosesymptomer i Telemark. Seksjonen har også ansvar for medisinfritt behandlingstilbud. Miljøterapi er grunnleggende i vårt behandlingstilbud og vi gir både et individuelt og et gruppebasert opplegg basert på IMR (Illness, Management and Recovery). I tillegg til to overleger har seksjonen en psykologspesialist, 1 LIS, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut og sosionom. Vi legger stor vekt på tverrfaglighet, og rette kandidat vil komme til et arbeidssted hvor tverrfaglighet og godt samarbeid er fundamentet for utredning og god behandling av våre pasienter.

Arbeidsoppgaver

-Medisinsk faglig arbeid med høy etisk og faglig standard

-Kartlegging, vurdering, diagnostisering og behandling

-Evaluering av behandlingstiltak og behandlingseffekt

-Aktivt samarbeid med helsepersonell internt, pårørende og eksterne samarbeidspartnere

-Veiledning av LIS 

-Deltagelse i klinikkens bakvaktsordning (for tiden 17-delt) må påregnes 

 

Kvalifikasjoner

-Spesialist i psykiatri

-Erfaring med utredning og behandling av pasienter med psykoselidelser

-Kjennskap til og interesse for miljøterapi

-Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

-Gode samarbeidsegenskaper

-Målrettet og systematisk

-Ansvarsbevisst og løsningsorientert

-Evne til å prioritere og delegere 

-Gode kommunikasjonsferdigheter

-Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 -Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

-Et sterkt og faglig godt arbeidsmiljø

-Muligheter for forskning og faglig utvikling

-Deltagelse på intern og ekstern kursvirksomhet

-Hjelp til å skaffe bolig

-Et område med full barnehagedekning

-Flott og variert natur med utallige tur- og friluftsmuligheter

-Variert kulturtilbud i regionen

-Lønn etter avtale

-Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP 

 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Tone Berge Hansen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90139674
E-post: tobhan@sthf.no
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Nedre Telemark, psykose døgn, Porsgrunn
Aallsgate 41
3922 Porsgrunn
Søk på stillingen