Kort om arbeidsgiver
Er du vår nye lege?
Vi har fra 01.01.2021 ledig stilling som spesiallist i allmennmedisin eller allmennlege i spesialisering (ALIS) og ønsker deg med i vårt team. 
 
Kvalifikasjonskrav:
Du må ha 6- årig medisinstudie fra universitet med norsk autorisasjon som lege.
Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av UDIR.
Du må ha gjennomført norsk turnus og kvalifisere for refusjonsrett hos HELFO.
 
For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter.
Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.
 
Dine viktigste arbeidsoppgaver:
Fastlege for pasienter på listen.
Vi har en sterk lagånd og fordeler arbeid innen fag som øyeblikkelig hjelp, undervisning, administrative og praktiske gjøremål.
 
Litt om oss:
Stillingen lyses ut som næringsdrivende fastlege i et privat senter. Autonomien som deleier og ønsket om at kollegiet stiller likt, er årsaken til at næringsdrift er ønsket. Tilsettende lege kjøper seg inn i senteret samt liste hos fratredene lege.
 
Harstad Kommune har 33 fastleger fordelt på 6 senter. 4 private og 2 kommunale.
 
Hjemmel er lokalilsert i Sjøkanten legesenter som har byens nyeste lokaler og alt av utstyr som måtte ha behov for i en allmenpraksis.
Sjøkanten legesenter er et av byens veldrevende senter. Med godt utviklede rutiner/prosedyrer. Sentret består av 6 leger, der 3 er spesialist i allmennmedisin og 2 ALIS. Kollegaer i senteret vil kunne gi veiledning til ny kollega. Senteret har også turnuslege og medisin studenter.
Legene skal delta i interkommunall legevakt  samme med kvæfjord og lødingen på hverdager kl 15.30 - 21.30 (beredskap 20.00 - 21.30) samt lør-, søn-, helg og høytidsdager. I interkommunal legevakt er det ansatt 3 leger som dekker største delen av vaktene mellom 20.00 - 0800. Dette gjør at belastningen på legevakt blir mindre.
 
i Harstad kommune får du:
En spennende jobb der du kan utvikle deg i et godt og sosialt arbeidsmiljø med stor takhøyde.

Harstad kommune har etablert følgende stimuleringstiltak for leger:
- Yter p.t. et ekstratilskudd på kr 145,80 og en øyeblikkelig hjelp godtgjørelse på kr 43,71 pr listeinnbygger pr. år.
- Gir utdanningsstøtte til leger under spesialisering i allmennmedisin (ALIS) - dekning av kursavgift og refusjon for tapt arbeidsfortjeneste for kurs- og veiledningsdager inntil kr 50 000 pr. år i 4 år.
- Påtar seg å skaffe vikar dersom leger som skal ha foreldrepermisjon eller ta "sykehusåret" i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin ikke selv kan skaffe vikar.
- Gir nye leger som ønsker det tilbud om tidsbegrensede fastlønnede ALIS-stillinger, slik at de kan få nødvendig kunnskap og erfaring med tanke på å bli selvstendig næringsdrivende.
- Har ansatt 3 fastlønnede legevaktleger som dekker 5 av 7 nattevakter (alle helger).
 
Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.            
 
Annen informasjon:
Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.
 
For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.

Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no

I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.
 
Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.
 
Ta kontakt med våre kontaktpersoner.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Harstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Øyvind Arntzen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90893586
E-post: Oyvind.Arntzen@harstad.kommune.no
Navn: Inger Alvilde Ingemann
Tittel: Lege
Telefon: 46613714
E-post: ingeraingemann@hotmail.com
Arbeidssted
Sjøkanten legesenter
Verkstedveien 1
9406 HARSTAD
Søk på stillingen