Kort om arbeidsgiver

DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS, og har et aktivt fagmiljø, med 180 årsverk fordelt på en døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner. Foruten tilbudene til befolkningen i eget opptaksområde, har DPS-et ansvar for et OCD-team og en medisinfri døgnenhet som tilbyr tjenester til hele Ahus sitt opptaksområde. I tillegg har avdelingen en merkantil seksjon som samarbeider nært med de kliniske seksjonene. 
DPSet har en sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togreise fra Oslo. Det er hyppige bussforbindelser fra Lillestrøm stasjon til Åråsen. 
DPS Nedre Romerike samarbeider med 5 kommuner, Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Enebakk og Aurskog-Høland.

Seksjon for gruppeterapi består av 10 fagstillinger hvorav 1 psykiater, 4
psykologspesialister, 3 psykologer, 1 psykiatrisk sykepleier og 1 sosionom.
Vi gir et kunnskapsbasert og differensiert tilbud til pasienter med
personlighetsforstyrrelser. Den består i hovedsak av mentaliseringsbasert
terapi hvor pasientene får ukentlige gruppe og individual samtaler. Pasientene
kan få behandling i inntil to år. Vi har også startet opp et tilbud med
metakognitiv interpersonlig terapi for pasienter med unnvikende
personlighetsforstyrrelse. Mye av behandlingen gjøres i gruppe, enten som
ko-terapeut eller i fagteam. Seksjonen samarbeider med de andre gruppeseksjonene
i A-hus
 
Seksjonen er i stadig endring og det er muligheter for påvirkning.

Vi håper å høre fra deg!


Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med legespesifikk kompetanse for Seksjon for Gruppeterapi
 • Arbeide som gruppepsykoterapeut og individual-terapeut, utrede og følge pasienter gjennom behandlingsforløpet
 • Delta i felles vaktordning for alle DPS/ARA innenfor Divisjon psykisk helse/A-hus.
 • Bidra med spesialistkompetanse.
 • Veiledning av LIS leger.

Kvalifikasjoner

 • Bred klinisk erfaring er ønskelig.
 • Interesse for målgruppen.
 • Erfaring med MBT behandling enten i gruppe eller individuelt.
 • Kompetanse på personlighetsforstyrrelse

Personlige egenskaper

 • God relasjonell kompetanse.
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe teambasert.
 • Like utfordringer og utviklingsarbeid.
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet.
 • Et ønske om å utvikle seg.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling
 • Mulighet til å være del av et team som bærer sine pasienter sammen.
 • Rammer for å drive psykoterapi (maks 3 års behandlingstid)
 • Deltagelse i Dagavdelingsnettverket, mulighet for å forske på seksjonens data.
 • Gode velferdstilbud i Ahus, hytteleie, bedriftsidrettslag, teaterbilletter mv.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
 • Profesjonsstudium

Språk

 • Engelsk
 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Hege Sandsengen
Tittel: Konstituert Seksjonleder/Psykologspesialist
Telefon: 63894050
E-post: hege.sandsengen@ahus.no
Navn: Rune Størset
Tittel: Overlege/medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 63894050
E-post: rune.storset@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon for gruppeterapi Nedre Romerike, Akershus universitetssykehus HF
C.J Hansensvei 25
2007 Kjeller