Kort om arbeidsgiver

Ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, kirurgisk avdeling, har ledig fast stilling for lege i spesialisering (LIS-2) kirurgi, med mulighet for LIS-3 gastrokirurgi eller generellkirurgi. Oppstart 1. august. 

Sandnessjøen ligger midt på Helgelandskysten like ved fjellkjeden De syv søstre. Øyriket rundt Sandnessjøen er spektakulært, og gir rike muligheter for friluftsliv på fjell, vann og land. Byen er trafikknutepunkt for Ytre Helgeland og har gode transportmuligheter med lufthavn, hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane. Industri og oljevirksomhet utgjør en viktig del av byens sysselsetting. Kommunen har god barnehagedekning. 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal de neste årene bygges ut til å bli hovedsykehus for hele Helgeland. Enheten har per i dag ca. 70 senger, fordelt på kirurgisk-, medisinsk-, føde-/gynekologisk- og rehabiliteringsavdeling. Kirurgisk avdeling har 17 senger, og benytter i tillegg senger ved dagkirurgisk avdeling,

Kirurgisk avdeling er godkjent som utdanningsinstitusjon for lege i spesialisering i kirurgi del-2. Aktuelle stilling gir også mulighet for tildeling av kompetanseplan som LIS i generell kirurgi del-3 eller gastroenterologisk kirurgi del-3 etter avtale. Avdelingen har avtale med Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Tromsø for rotasjonstilling innen både generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi del-3 som ledd i ett helhetlig utdanningsløp. Det legges opp til strukturert opplæring av LIS-2 gjennom internundervisning, vaktarbeid, poliklinikk, operasjon og veiledning.

Det har over mange år vært stabil legedekning på kirurgisk avdeling, med fem fast ansatte overleger og fem leger i spesialisering fordelt på generell- og gastroenterologisk kirurgi.

Nysgjerrig på oss i Helgelandssykehuset ?

 

Arbeidsoppgaver

 • Varierte arbeidsoppgaver fordelt på sengepost, poliklinikk, operasjon og vaktarbeid.
 • Vi vektlegger teamarbeid i vakt, og har etablert mottakssystem etter BEST prinsippet for akutte problemstillinger og alvorlig syke barn.

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som lege.
 • Du har gjennomført LIS 1.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner.
 • Du har evne til å prioritere i en travel hverdag.
 • Du har innsikt i eget kompetansenivå.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger.
 • Fokus på veiledning og utdanning.
 • Stabil overlegedekning over år, med flere ulike spesialiteter i fagmiljøet.
 • Lønn etter overenskomst for legeforeningen.
 • Gunstig pensjonsordning i KLP.

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Rose Rølvåg
Tittel: Områdesjef kirurgi og akutt
Telefon: 75065202
E-post: Rose.Karin.Rolvag@Helgelandssykehuset.no
Navn: Petter Stausland Dahle
Tittel: Avdelingsleder Kirurgiske leger
Telefon: 75065313
E-post: Petter.Stausland.Dahle@Helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Kir.leger Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen