Kort om arbeidsgiver
Karmøy kommune har  ledig 100% stilling som sykehjemslege ved Norheim BBH fra og med 1. september 2020.

Norheim BBH består av akutt- og korttidsavdeling. Sykehjemmet har 5 akutte kommunale døgnplasser (KAD), 3 lindrende plasser og 33 korttidsplasser.  
Korttidsavdelingene i sykehjemmet tilbyr tidsbegrenset opphold for personer som trenger videre behandling og døgnkontinuerlig helsehjelp etter sykehusopphold eller fra hjemmet. Sykehjemmet samarbeider tett med bestillerkontor, hjemmebaserte tjenester, fysioterapitjeneste, spesialisthelsetjeneste og andre aktuell aktører.

Sykehjemmet har en tverrfaglig sammensatt faggruppe bestående av lege, spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og assistenter.

Legetjenesten ved sykehjemmet består i dag av et legeteam på 3 årsverk som har ansvar for  Norheim BBH og Storesund BBH med sine 41 langtidsplasser. 

Sykehjemslegene er organisert i stab til omsorgssjef, og vil inngå i et kollegialt samarbeid med sykehjemsleger for de andre kommunale sykehjemmene.

Arbeidsoppgaver:
· Klinisk oppfølging og behandling av pasienter
· Bidra til kvalitetssikring og utvikling av tjenesten
· Bidra til tverrfaglig samarbeid i sykehjemmet
· Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, kollegaer,     medisinstudenter og LIS 1 leger

Kvalifikasjoner:
· Norsk autorisasjon som lege
· Spesialitet i allmennmedisin / geriatri eller tilsvarende er ønskelig. Kandidater med påbegynt spesialisering i allmennmedisin er også oppmuntret til å søke
· Godkjent turnustjeneste eller LiS1
· Ha erfaring og/eller interesse for sykehjemsmedisin
· Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:
· Personlig egnethet vektlegges
· Arbeider godt selvstendig, systematisk og strukturert
· Ha gode samarbeidsevner og er fleksibel
· Initiativrik og løsningsorientert
· Ha kunnskap om og engasjement for tverrfaglig arbeid
· Ha gode kommunikasjons- og formidlingsevner

Vi tilbyr:
· Varierte og spennende arbeidsoppgaver
· Mulighet for faglig utvikling
· Lønn etter avtale
· God pensjonsordning
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bodhild Eriksen
Tittel: Omsorgssjef
Telefon: 916 45 470
E-post: boer@karmoy.kommune.no
Navn: Nora Olsen - Sund
Tittel: Helse- og omsorgssjef
Telefon: 52857108/41502158
E-post: nos01@karmoy.kommune.no
Arbeidssted
Norheim Bu- og Behandlingshjem
Tomasvegen 24
5542 KARMSUND
Søk på stillingen