Kort om arbeidsgiver

Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå. Klinikken har også noen landsfunksjoner. Klinikk psykisk helse og avhengighet består av 7 avdelinger. 2 distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Avdeling for psykisk helsevern døgnbehandling, Avdeling for psykisk helse nasjonale og regionale funksjoner og Forsknings- og utviklingsavdelingen.

Det er ledig et 6 måneders vikariat, med mulighet for forlengelse, på Seksjon psykosebehandling Dikemark fra 1.8.20. Seksjonen består av 3 enheter med til sammen 32 døgnplasser. Vi
tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, ofte i kombinasjon
med rus- eller atferdsproblemer. Kun elektive innleggelser.
Seksjonen er i oppstartfasen med å tilby judisiell observasjon. Seksjonen har 6 overlegestillinger og 4 stillinger som lege i spesialisering. Vi har per i dag 14-delt bakvaktsordning
i samarbeid med Regional sikkerhetsseksjon, Regional seksjon for
psykiatri, utviklingshemning/autisme samt Alderspsykiatrisk seksjon.

Vi holder til i naturskjønne omgivelser på Dikemark i Asker, ca. 3 mil utenfor
Oslo. 

Arbeidsoppgaver

 • Følger utdanningsforløp med tjeneste i sengepost. Vakt i henhold til tjenesteplan på hver enhet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Tidligere erfaring vil bli vektlagt
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Personlig egnethet vektlegges
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Marion C. Bakke
Tittel: Rådgiver
Telefon: 99797532
Navn: Ruth Vieler
Tittel: Overlege
Telefon: 47388474
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Seksjon psykosebehandling Dikemark
Dikemark
1385 Asker
Søk på stillingen