Kort om arbeidsgiver
Rådhusgaten legegruppe er en veldrevet gruppepraksis med 3 fastleger og 1 LIS1-lege, og 3 erfarne medarbeidere som har god kjennskap til listeinnbyggerne.
 
Legene er selvstendig næringsdrivende, med listetak på 1000 og 975. Begge hjemlene er ledige fra 01.02.2021. Legene slutter på grunn av oppnådd pensjonsalder.
 
Arbeidsoppgaver
- Kurativt arbeid i gruppepraksisen.
- Inntil 7,5 timer andre kommunale allmennlegeoppgaver er aktuelt.
- Obligatorisk deltakelse i kommunens legevakt.
 
Kvalifikasjoner
- Søkere må ha gyldig autorisasjon og godkjent LIS 1/turnustjeneste.
- Søker må være spesialist i allmennmedisin eller i spesialistutdanning i henhold til forskrift.
- Godkjent kurs i akuttmedisin og nødnett kreves for å delta i legevakt.
- Søker må ha gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig.
- Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling er viktig.
- Førerkort klasse B.
 
Personlige egenskaper
- Vi søker leger som har lyst til å bidra til at et veldrevet legekontor videreføres. Ditt bidrag til kontinuitet i tjenesten vil
bety mye for pasientene.
- Personlig egnethet vil bli vektlagt.
- Det kreves referanser fra tidligere arbeidsforhold.
 
Praksisoverdragelse:
- Overdragelsespris er en sak mellom fratredende og tiltredende leger.
- Praksisen drives fra leide lokaler.
- Det er kontorlokaler med rom for en 4. legehjemmel i praksisen.
 
Tildeling skjer etter gjeldende forskrifter og avtaler. Kommunen tilbyr veiledning og utdanningsplan i henhold til gjeldende forskrift for spesialiteten i allmennmedisin.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Strand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Grete Strømsmo
Tittel: helseleder
Telefon: 51 74 30 60/ 915 20 811
E-post: grete.stromsmo@strand.kommune.no
Navn: Anne Søvold Vikanes
Tittel: kommunalleder
Telefon: 93005914
E-post: anne.sovold.vikanes@strand.kommune.no
Navn: Anne Mathilde Hanstad
Tittel: hjemmelshaver
Telefon: 958 83 581
E-post: annmatha@online.no
Navn: Lars Johan Tveit
Tittel: hjemmelshaver
Telefon: 909 64 032
E-post: ljtveit@online.no
Arbeidssted
Rådhusgaten legegruppe
Wallemsvegen 1 (Oldeidegården)
4100 JØRPELAND
Søk på stillingen